Osnovni podatki
Datum objave:
21. september 2016
Opis

Na letošnji peti novinarski konferenci hišne Založbe ZRC smo predstavili osem novih publikacij:

- ob 70-letnici zbirke Zbrana dela je izšel tretji zvezek dela Vladimirja Bartola (kratke zgodbe iz let 1935 - 1945, ko je avtor živel med Ljubljano, Kamnikom in Beogradom). Avtor komentarja je dr. Tomo Virk;

- v e-obliki je na voljo delo dr. Marka Juvana Imaginarij Krsta v slovenski literaturi, ki je prvič izšlo leta 1990 in je v novi izdaji obogateno z nekaj novimi spoznanji;

- po razprodani prvi izdaji se med bralce tokrat v drugem natisu vrača izjemni pregled dva tisoč petsto let svetovnega zgodovinopisja od starogrških začetkov do danes z naslovom Zgodovina historične misli v uredništvu dr. Gregorja Pobežina;

- končno smo dobili slovenski prevod prvega zvezka neke vrste enciklopedije, ki je izhajala v letih 18862 - 1902 pod naslovom Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi, in sicer dela, ki govori o Slovencih in slovenskih deželah ter njihovih šegah in navadah;

- Božidar Premrl, raziskovalec kulture kamna, kamnarstva in kamnite dediščine na Primorskem, je izdal že svojo sedemnajsto knjigo z naslovom Kraški kruh, je pregledno delu o kamnarstvu in kamnoseštvu v vaseh Kopriva in Brje in okolici. (Kraški kruh je ugledal luč sveta letos poleti in odtlej že malodane pošel);

- pod okriljem Inštituta za slovensko izseljenstvo je izšel priročnik za napotene delavce, njihove delodajalce in pristojne javne uslužbence, ki nosi naslov Napotenidelavci.si;

- dr. Metka Furlan, zaposlena kot vodja etimološko-onomastične sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, je izdala zbir svojih znanstvenih člankov zadnjih dveh let v Prispevkih k slovenski in slovanski etimologiji, kjer je priobčenih nekaj zelo zanimivih zgodb o nastanku in usodi besed, kot so "mirodilnica" (zahodnoslovenska ustreznica za drogerijo), oča in oče (ki prvotno sploh ni označevala sorodstvenega razmerja), boškarin, hidronim Dragonja...

- v zbirki Teoretska praksa arhitekture je izšlo delo Zgodovine neposredne sedanjosti, ki v uredništvu dr. Petre Čeferin prinaša teoretske razprave Anthonyja Vidlerja o arhitekturni zgodovini s poudarkom na arhitekturnem modernizmu.

Knjige najdete v (prav tako hišni) Knjigarni AZIL in drugih dobro založenih knjigarnah.

I. M. ATTEMS: Hercules Stiriae - Štajerski Herkul - Hercules of Styria

Razstava in umetnostna pot

15. 6. 2017 ob 18:00 • Grad Slovenska Bistrica

Več >>

»Muzika in ples, to je vse, kar potrebujete« (Molière)

Spremljevalni program ob razstavi Štajerski Herkul: po sledeh freskantskih naročil Ignaca Marije grofa Attemsa

15. 6. 2017 ob 20:00 • Salon Brežiškega gradu, Grajska ulica 11, Slovenska Bistrica

Več >>

Seminar PREDIS: "Preprečevanje opuščanja šolanja na srednjih šolah"

21. 8. 2017 ob 8:00 • ZRC SAZU, Novi trg 4, 1000 Ljubjana

Več >>

15. simpozij ICTM Study Group

Music Archaeology & Workshop of the European Music Archaeology Project (EMAP)

24. 8. 2017 ob 10:00 • ZRC SAZU, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>