Osnovni podatki
Datum objave:
11. november 2013
Opis

Program transnacionalnega sodelovanja na območju Alp je v obdobju 2007–2013 financiral prek 60 projektov. Rezultati projektov s prednostnih področij »konkurenčnost in privlačnost«, »dostopnost in povezljivost« ter »okolje in zaščita pred nevarnostmi« so dostopni v obliki spletnih strani projektov, podatkovnih baz, GIS orodij, priporočil upravljavcem … a so medsebojno neusklajeni in nepovezani. S tem namenom bo na novo odobreni projekt WIKIAlps – Wikipedija za kapitalizacijo projektov s področja prostorskega razvoja – poskušal medsebojno uskladiti rezultate projektov s področja prostorskega razvoja in prispevati k njihovi boljši predstavitvi in lažji uporabi. To bo odločevalcem olajšalo dostop do projektnih rezultatov, obenem pa bodo rezultati v obliki orodij in priporočil medsebojno usklajeni.
Projekt WIKIAlps, v katerem Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU nastopa kot partner, se bo osredotočil zlasti na projekte s tematskih področij »vključujoča rast« ter »učinkovita raba virov in upravljanje ekosistemov«. Rezultate projektov bo združeval tako, da bodo čim hitreje dostopni odločevalcem in upravljavcem, istočasno pa bo pri oblikovanju rezultatov upošteval potrebe relevantnih deležnikov.
Eden od ključnih rezultatov projekta WIKIAlps bo spletna enciklopedija (wikipedija), ki bo enostavno in pregledno podajala doslej težko dostopne ugotovitve projektov z območja Alp, s čimer bo odprla pot k uspešnejšemu oblikovanju politik za celoten alpski prostor. V projektu bodo pripravljene tudi smernice in priporočila, ki bodo v pomoč odločevalcem pri vsakodnevnem odločanju.
Projekt WIKIAlps je eden od desetih projektov, izbranih na petem razpisu transnacionalnega sodelovanja na območju Alp, ki ga delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (www.alpine-space.eu). V njem poleg že omenjenega Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in vodilnega partnerja – Evropske akademije iz Bolzana – sodeluje še pet partnerjev: Fundacija za varne gore iz Courmayeurja (Italija), ifuplan: Inštitut za okoljsko planiranje in prostorski razvoj iz Münchna (Nemčija), Nacionalni raziskovalni inštitut znanosti in tehnologije za okolje in kmetijstvo iz Grenobla (Francija), Inštitut za interdisciplinarno preučevanje gora Avstrijske akademije znanosti iz Innsbrucka (Avstrija) ter
Švicarski center za gorske regije iz Berna (Švica).

Projekt se je začel oktobra 2013 in bo trajal do decembra 2014.

Kontakt: dr. Janez Nared, janez.nared@zrc-sazu.si, telefon: 01 200 27 16

Arhitektura in oprema plemiških rezidenc na Štajerskem

Mednarodna poletna šola 2017

25. 9. 2017 ob 11:00 • Gradec in štajerski gradovi

Več >>

Izrael - zibelka inovacij / Odprtje razstave

26. 9. 2017 ob 19:00 • Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

Hibridni žanri. Študije o križancih izkustva, mišljenja in literature

Pogovor o knjigi

26. 9. 2017 ob 19:00 • Knjigarna Azil, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

Konferenca Materialna kultura: Kako stvari ustvarjajo ljudi

27. 9. 2017 ob 9:00 • Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>