Osnovni podatki
Datum objave:
13. julij 2017
Opis

Mokrišča so ranljiva okolja, ki potrebujejo posebno skrb. V Sredozemlju si za to prizadevajo v okviru Interregovega projekta WETNET: Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč. Partnerji projekta, med katerimi je tudi Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, so se sredi junija zbrali v Ljubljani na že drugem partnerskem sestanku. Projekt povezuje partnerje iz šestih sredozemskih držav, poleg Slovenije še iz Italije, Francije, Španije, Portugalske in Malte, sofinancira pa ga Evropski regionalni razvojni sklad (ERDF). Namen projekta je »zagotavljanje večje usklajenosti na različnih nivojih prostorskega načrtovanja in med oblastmi, ki so zadolžene za njihovo upravljanje in zagotavljanje preprečevanja nasprotij med varovanjem okolja in gospodarskim razvojem«, so zapisali organizatorji.

Ena od glavnih značilnosti mokrišč je, da združujejo lastnosti vodnih in kopenskih ekosistemov, ki se med seboj pogosto prepletajo. Prav zaradi tega so tako posebna in se odlikujejo s pestrostjo in bogastvom različnih življenjskih oblik. V okviru projekta WETNET bi partnerji radi uveljavili večnivojsko upravljanje sredozemskih mokrišč, kar bi izboljšalo medsebojno sodelovanje med posameznimi mokrišči ter z njimi povezanimi lokalnimi območji. Eden od ciljev je tudi določitev prednostnih nalog za varovanje in naknadno izoblikovanje skupne ozemeljske strategije za celostno upravljanje mokrišč. Mrežo mokrišč bodo zasnovali na podlagi izkušenj iz že obstoječe Mreže rečnih ekosistemov. Temeljila bo na participativnem procesu, deležniki, med katerimi bodo tako javni kot zasebni, bodo zavezani k vljučevanju ohranjanja mokrišč v svoje redne aktivnosti. Projektno partnerstvo vključuje vse, tako snovalce politik, kot tudi ostale relevantne deležnike, ki delujejo na preučevanem področju. Rezultati projekta bodo tako zadovoljili potrebam po učinkovitem upravljanju mokrišč na širši ravni in zagotovili prenosljivost projektnih izsledkov na druge države EU.

Projekt WETNET koordinira italijanska dežela Benečija, katere predstavniki so bili prav tako med udeleženci nedavnega projektnega srečanja v organizaciji Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Vsi skupaj so se po opravljenem znanstvenem delu podali na ekskurzijo na slovensko pilotno območje, Krajinski park Ljubljansko barje. Za več informacij o projektu WETNET in aktivnostmi, povezanimi z njim, je pristojen dr. Aleš Smrekar, višji znanstveni sodelavec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU.


Udeleženci projektnega sestanka WETNET

 

Lesket ujetih trenutkov / Razstava v Atriju ZRC na ogled do 3.avgusta

Retrospektivna razstava fotografij fotografskega mojstra Boža Štajerja

13. 6. 2017 ob 8:00 • Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

I. M. ATTEMS: Hercules Stiriae - Štajerski Herkul - Hercules of Styria

Razstava in umetnostna pot

15. 6. 2017 ob 18:00 • Grad Slovenska Bistrica

Več >>

»Muzika in ples, to je vse, kar potrebujete« (Molière)

Spremljevalni program ob razstavi Štajerski Herkul: po sledeh freskantskih naročil Ignaca Marije grofa Attemsa

15. 6. 2017 ob 20:00 • Salon Brežiškega gradu, Grajska ulica 11, Slovenska Bistrica

Več >>

15. simpozij ICTM Study Group

Music Archaeology & Workshop of the European Music Archaeology Project (EMAP)

24. 8. 2017 ob 10:00 • ZRC SAZU, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>