Po priimku: O


Mag. Ciril Oberstar

knjižna prodaja in promocija
+386(0)1/4706438
oberstar@zrc-sazu.si

Dr. Matija Ogrin

višji znanstveni sodelavec
matija.ogrin@zrc-sazu.si

Dr. Milan Orožen Adamič

znanstveni svetnik v pokoju
01 470 63 63
milan@zrc-sazu.si

Jaka Ortar

asistent
+386 1 470 65 08
jaka.ortar@zrc-sazu.si

Prof. dr. Krištof Oštir

znanstveni svetnik
01 4706 496
kristof@zrc-sazu.si

Doc. dr. Mija Oter Gorenčič

znanstvena sodelavka
+386(0)14706520
moter@zrc-sazu.si

Dr. Bojan Otoničar

znanstveni sodelavec
05/ 700 19 39
otonicar@zrc-sazu.si