There are currently no new events.

15. 7. 2019

Prostomorfemskost v slovenščini

Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

More >>

1. 7. 2019

Naruobe prav

Inštitut za slovensko narodopisje

More >>

22. 6. 2019

Orfejev spomenik na Ptuju

France Stele Institute of Art History

More >>

15. 6. 2019

Acta Geographica Slovenica 59/1

Anton Melik Geographical Institute

More >>

15. 6. 2019

Acta Geographica Slovenica 59/2

Anton Melik Geographical Institute

More >>

Sponzorji