Arhiv slovenskega ljudskega slovstva

  • Period of creating

    since 1950

  • Caretaker

    Stanka Drnovšek

  • Profession

    Ethnology, Folklore studies and Anthropology

Collection description

Pisni arhiv slovenskih ljudskih pripovedi in ostalega ljudskega slovstva.content

Gradivo zajema izpise iz periodike, rokopise in njihove prepise, izpise gradiva, ki je bilo zbrano s terenskimi anketami in prepise s trakov s terenskimi posnetki. Vsebuje tudi prepise ljudskih pripovedi, katere je na terenu zapisal dr. Milko Matičetov, z oznako EM in z letnico 1950, še v času, ko je bil zaposlen v SEM, preden je začel snemati z magnetofonom 1959. leta. V predalnikih je kartoteka za pripravo indeksa pravljic po mednarodni klasifikaciji Aarne - Thompson - Uther.