Metodologija dinamičnega cestninjenja

applied project
Basic Info

  • Original Title

    Priprava izhodišč za izdelavo metodologije dinamičnega cestninjenja z upoštevanjem vidikov trajnostnega razvoja

  • Duration

    since January 1, 2005 to December 31, 2006
  • Financial Source

    Ministrstvo RS za promet
Description

Spremenjen način cestninjenja, ki se uvaja z iniciativo ekspertnih skupin v komisiji EU, predstavlja velik tehnološki izziv pri implementaciji, hkrati pa zaradi trenutnega stanja tehnologije omogoča upoštevanje dejanskega vpliva cestnega prometa na okolje. Projekt bo ocenil kratkoročni in dolgoročni vpliv cestnega prometa na okolje in s tem podal podlago za pomoč pri sprejemu odločitve o morebitni izgradnji novih cest ali o spremembah obstoječih cest na določenem območju, določitev tarife cestnine na posameznem odseku (državnih) ceste, v različnih časovnih obdobjih in glede na predlagano klasifikacijo (cestninske razrede) vozil.


Results