Glasba v Kopru v 17. stoletju
Music in seventeenth-century Koper
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LVII

Edited by: Metoda Kokole
Year: 2012
Zgodovina slovenskega slovstva I-II
Znanstvena izdaja

Author: Karel Štrekelj
Year: 2012
Supernatural beings from Slovenian myth and folktales
Studia mythologica Slavica – Supplementa Supplementum 6

Author: Monika Kropej
Year: 2012
De musica disserenda 8/2
De musica disserenda

Year: 2012
Upravna enota Ajdovščina
Umetnostna topografija Slovenije

Edited by: Helena Seražin
Year: 2012
Jezikoslovni zapiski 18/2
Jezikoslovni zapiski

Year: 2012
The interplay of performances, performers, researchers, and heritages

Edited by: Jurij Fikfak, Laurent Sebastien Fournier
Year: 2012
Acta geographica Slovenica 52/2
Acta geographica Slovenica / Geografski zbornik

Year: 2012
Klavirske skladbe 18. stoletja iz Novega mesta

Edited by: Radovan Škrjanc
Year: 2012
Traditiones 41/2
Traditiones

Year: 2012
Rožnik
Umetnine v žepu 6

Author: Vesna Krmelj
Year: 2012
Traditiones 41/1
Ritual Year?
Traditiones

Year: 2012
Zbrano delo, 1. knjiga
Al Araf
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Author: Vladimir Bartol
Year: 2012
Grobišče Župna cerkev v Kranju
Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 1

Edited by: Benjamin Štular, Mateja Belak
Year: 2012
Grobišče Župna cerkev v Kranju
Kartoteka najdb iz leta 1953
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 2

Edited by: Benjamin Štular, Mateja Belak
Year: 2012
Slovar novejšega besedja slovenskega jezika [prvi natis]
Slovarji

Edited by: Aleksandra Bizjak Končar, Marko Snoj
Year: 2012
Filozofski vestnik 33/2
Science and Thought
Filozofski vestnik

Edited by: Frank Ruda, Jan Voelker
Year: 2012
Hacquetia 11/2
Hacquetia

Year: 2012
Druga analitika
Analytika hystera
Historia scientiae

Author: Aristotel [Aristoteles]
Year: 2012
Kant in drugi kopernikanski obrat v filozofiji
Philosophica Moderna

Author: Rado Riha
Year: 2012
Spomini II. Josip Šašel
Josip Šašel in njegov pomen za kulturno zgodovino koroških Slovencev. Zbornik simpozija o Josipu Šašlu
Koroški etnološki zapisi - Supplementa

Edited by: Monika Kropej, Avguštin Malle, Martina Piko Rustia
Year: 2012
Acta carsologica 41/2-3
Acta carsologica

Year: 2012
Pa se sliš …
Pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru
Folkloristika 5

Author: Mojca Kovačič
Year: 2012
Umetnostna kronika 37
Umetnostna kronika

Year: 2012
20 let članstva Slovenije v Združenih narodih
Studia diplomatica Slovenica Monographiae 2

Edited by: Božo Cerar, Marcel Koprol, Andrej Kirn
Year: 2012
Arheološki vestnik 63
Arheološki vestnik

Year: 2012

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2018201720162015201420132012before 2012