Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče
Naravne nesreče 4

Edited by: Matija Zorn, Blaž Komac, Rok Ciglič, Jure Tičar, Blaž Komac, Rok Ciglič, Jure Tičar
Year: 2017
MoMoWo
Women. Architecture & Design Itineraries across Europe

Edited by: Sara Levi Sacerdotti, Helena Seražin, Emilia Garda, Caterina Franchini, Helena Seražin, Emilia Garda, Caterina Franchini
Year: 2016
MoMoWo · 100 projects in 100 years
European Women in Architecture and Design · 1918-2018

Edited by: Ana Fernandez Garcia, Helena Seražin, Emilia Maria Garda, Caterina Franchini, Helena Seražin, Emilia Maria Garda, Caterina Franchini
Year: 2016
Priročnik za uvajanje spolno občutljivega pristopa v raziskovanje in poučevanje

Authors: Jovana Mihajlović Trbovc, Ana Hofman, Ana Hofman
Year: 2016
Le collezioni uniscono
Collezioni etnologiche, tradizione orale e turismo culturale fra Alpi e il Carso
Zbirke povezujejo
Etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom

Edited by: Roberto Dapit, Barbara Ivančič Kutin, Špela Ledinek Lozej, Barbara Ivančič Kutin, Špela Ledinek Lozej
Year: 2015
Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino
CAPAcities 3

Edited by: Janez Nared, Nika Razpotnik Visković, Nika Razpotnik Visković
Year: 2014
Daljinska istraživanja

Authors: Krištof Oštir, Admir Mulahusić, Admir Mulahusić
Year: 2014
Harmonia Concertans 2-3/2012-2013
Stara glasba na Novem trgu

preformed by: Ansambel musica cubicularis
Year: 2014
Upravljanje območij s kulturno dediščino
CAPAcities 2

Edited by: Janez Nared, Nika Razpotnik Visković, Nika Razpotnik Visković
Year: 2014
Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi

Authors: Moreno De Toni, Klara Kožar Rosulnik, Marijanca Ajša Vižintin, Klara Kožar Rosulnik, Marijanca Ajša Vižintin
Year: 2013
Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih

Authors: Moreno De Toni, Klara Kožar Rosulnik, Marijanca Ajša Vižintin, Klara Kožar Rosulnik, Marijanca Ajša Vižintin
Year: 2013
2Bparks MAINSTREAM

Edited by: Aleš Smrekar, Jernej Tiran, Jernej Tiran
Year: 2013
Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji
Georitem 20

Authors: Janez Nared, David Bole, Matej Gabrovec, Nika Razpotnik Visković, Maruša Goluža, Matjaž Geršič, Petra Rus, David Bole, Matej Gabrovec, Nika Razpotnik Visković, Maruša Goluža, Matjaž Geršič, Petra Rus
Year: 2012
Historični seminar 10
Historični seminar

Edited by: Katarina Šter
Year: 2012
Raznolikost nas bogati
La diversità ci arricchisce

Authors: Moreno De Toni, Mirjam Milharčič Hladnik, Mitja Sardoč, Marijanca Ajša Vižintin, Mirjam Milharčič Hladnik, Mitja Sardoč, Marijanca Ajša Vižintin
Year: 2012
Geoprostorska podpora obrambnemu sistemu Republike Slovenije

Edited by: Ana Kokalj, Boris Kovič, Boris Kovič
Year: 2012
Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu
Najdbe
Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid
Finds
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24

Authors: Zvezdana Modrijan, Tina Milavec, Tina Milavec
Year: 2011
Tu felix Europa
Humanizem pri Slovencih in njegovo izžarevanje v srednjeevropski prostor
Der Humanismus bei den Slowenen und seine Ausstrahlung in den mitteleuropäischen Raum
Srednjeevropska znanstvena knjižnica 6

Edited by: Vincenc Rajšp, Feliks J. Bister, Miro Polzer, Feliks J. Bister, Miro Polzer
Year: 2011
Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij
Kulturni spomin

Edited by: Tanja Petrović
Year: 2011
Harmonia Concertans 1/2011
Stara glasba na Novem trgu

preformed by: Ansambel musica cubicularis
Year: 2011
Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu
Naselbinski ostanki in interpretacija
Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid
Settlement remains and interpretation
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 23

Authors: Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan, Tina Milavec, Zvezdana Modrijan, Tina Milavec
Year: 2011
Forest Vegetation of Galičica Mountain Range in Macedonia

Authors: Vlado Matevski, Andraž Čarni, Oliver Avramoski, Nina Juvan, Mitko Kostadinovski, Petra Košir, Andrej Paušič, Urban Šilc, Andraž Čarni, Oliver Avramoski, Nina Juvan, Mitko Kostadinovski, Petra Košir, Andrej Paušič, Urban Šilc
Year: 2011
Gradec in Slovenci
Graz und Slowenen
Sammelband zum gleichnamigen Symposium vom 20.-21. V. 2010 an der Karl-Franzens-Universität Graz
Srednjeevropska znanstvena knjižnica 5

Edited by: Vincenc Rajšp, Ludwig Karničar, Ludwig Karničar
Year: 2011
Byrek.si?! [albanski]
Koncepte/receta

Author: Jernej Mlekuž
Year: 2011

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2018201720162015201420132012before 2012