Uvod v ikonografijo
Teoretični in praktični napotki
Fundamenta artis historiae

Author: Roelof van Straten
Year: 2006
O ustvarjalnosti v znanstvenem raziskovanju
Vabilo na dvom o dvomu

Author: Andrej O. Župančič
Year: 2006
Slovenija III
Vodniki LGD Evropa 5

Edited by: Drago Kladnik
Year: 2006
Zgodovina historične misli [prva izdaja]
Od Homerja do začetka 21. stoletja

Authors: Oto Luthar, Marjeta Šašel Kos, Nada Grošelj, Gregor Pobežin
Year: 2006
Te deum laudamus / Lythaniæ in G / Missa ex C / Missa in B
Monumenta artis musicae Sloveniae XXXVIII

Author: Jakob Frančišek Zupan
Year: 2006
Mediteranski miti od antike do 18. stoletja
Mediterranean Myths from Classical Antiquity to the Eighteenth Century

Edited by: Metoda Kokole, Barbara Murovec, Marjeta Šašel Kos, Michael Talbot
Year: 2006
Jasno delo
Lacan, znanost, filozofija
Philosophica Moderna

Author: Jean-Claude Milner
Year: 2005
Semiotika kmetstva v tranziciji
Slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki
Opera ethnologica Slovenica

Author: Irene Portis-Winner
Year: 2005
Nova zaveza in slovenska literatura
Studia litteraria

Author: Vid Snoj
Year: 2005
Znanstvena revolucija
Izbrani spisi iz zgodovine znanstvene in filozofske misli
Historia scientiae

Author: Alexandre Koyré
Year: 2006
Ad fontes
Otorepčev zbornik

Edited by: Darja Mihelič
Year: 2005
Jezik med umetnostjo in znanostjo
Slogovne razprave
Lingua Slovenica 2

Author: Tomaž Sajovic
Year: 2005
Daljinsko zaznavanje

Author: Krištof Oštir
Year: 2006
Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika

Author: Hanna Popowska-Taborska
Year: 2005
Znanstvene izdaje in elektronski medij
Razprave
Studia litteraria

Edited by: Matija Ogrin
Year: 2005
Živeti med kulturami
Od avstralskih Slovencev do slovenskih Avstralcev
Migracije 9

Author: Maša Mikola
Year: 2005
Slovenski literarni prevod (1550–2000)
Studia litteraria

Author: Majda Stanovnik
Year: 2005
Etimološki slovar slovenskega jezika IV.
Š–Ž
Etimološki slovar slovenskega jezika

Author: France Bezlaj
Year: 2005
Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu
Geografija Slovenije 11

Author: Franci Petek
Year: 2005
Kultura turizma
Antropološki pogledi na razvoj Bohinja

Author: Tatiana Bajuk Senčar
Year: 2005

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014