Kras
Slovene classical karst

Edited by: Andrej Kranjc
Year: 1997
Zgodba o neandertalčevi piščalki [prvi natis]
Podobe znanosti 5

Authors: Ivan Turk, Janez Dirjec, Naško Križnar
Year: 1997
Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave

Author: Tine Logar
Year: 1996
Priročni krajevni leksikon Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik
Year: 1996
Musicalische Tafelfreudt (1621)
Monumenta artis musicae Sloveniae XXXI

Author: Isaac Posch
Year: 1996
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1995–96
GIS v Sloveniji

Edited by: Andrej Černe, David Hladnik, Jurij Hudnik, Marko Krevs, Drago Perko, Roman Rener, Zoran Stančič, Radoš Šumrada
Year: 1996
Grafenauerjev zbornik

Edited by: Vincenc Rajšp
Year: 1996
Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi
ZRC 12

Author: Zmaga Kumer
Year: 1996
Pokrajine v Sloveniji
Podobe znanosti 6

Authors: Drago Perko, Naško Križnar
Year: 1996
Uskoška pesemska dediščina Bele krajine
ZRC 11

Author: Marko Terseglav
Year: 1996
Papirniški terminološki slovar
Slovarji

Edited by: Marjeta Humar
Year: 1996
Škocjanske jame
A contribution to bibliography

Author: Maja Kranjc
Year: 1996
V rokopisu ohranjene skladbe
Compositions preserved in manuscript
Monumenta artis musicae Sloveniae XXVIII

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1996
Odzadnji slovar slovenskega jezika po Slovarju slovenskega knjžinega jezika
Slovarji

Authors: Milena Hajnšek-Holz, Primož Jakopin
Year: 1996
Bogo Grafenauer 1916–1995 [prvi natis]
Oris življenja in dela
Podobe znanosti 2

Authors: Darja Mihelič, Naško Križnar
Year: 1996
Vizualne raziskave v etnologiji
ZRC 15

Author: Naško Križnar
Year: 1996
Zbornik Brižinski spomeniki
Brižinski spomeniki Dela Slovenske akademije znanosti in umetnosti 45

Edited by: Janko Kos, Franc Jakopin, Jože Faganel
Year: 1996
Peka božičnega kruha [prvi natis]
Podobe znanosti 3

Authors: Marija Makarovič, Naško Križnar
Year: 1996
Musicalische Ehrenfreudt (1618)
Monumenta artis musicae Sloveniae XXX

Author: Isaac Posch
Year: 1996
Malov zbornik

Edited by: Bojan Čas, Stane Granda, Oto Luthar, Vasilij Melik
Year: 1996
Missa Viennensis
Monumenta artis musicae Sloveniae XXIX

Author: Janez Krstnik Dolar
Year: 1996
Tri ekspresionistične podobe sveta
Pregelj, Grum, Jarc
ZRC 13

Author: Marjan Dolgan
Year: 1996
Relief Slovenije

Authors: Drago Perko, Milan Orožen Adamič
Year: 1995

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014