Kriza revije »Dom in svet« leta 1937
Zbornik dokumentov

Edited by: Marjan Dolgan
Year: 2001
Pisma Franceta Kidriča Franu Ramovšu

Edited by: Darko Dolinar
Year: 2001
Kompendij o glasbi
Compendium musicae
Historia scientiae

Author: René Descartes
Year: 2001
Staroindijske verzne oblike

Author: Vlasta Pacheiner-Klander
Year: 2001
Razpotja izseljencev
Razdvojena identiteta avstralskih Slovencev
ZRC 25

Author: Breda Čebulj Sajko
Year: 2000
Iz spomina v prihodnost
Slovenska politična emigracija v Argentini
Migracije 1

Author: Zvone Žigon
Year: 2001
Karel Štrekelj
Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti
ZRC 28

Author: Monika Kropej
Year: 2001
Zgodbe in pričevanja
Slovenci na Švedskem
ZRC 29

Author: Marina Lukšič Hacin
Year: 2001
Poskusna gesla za novi Slovenski biografski leksikon
Življenja in dela I. Biografske in bibliografske študije 1

Edited by: Andrej Vovko
Year: 2000
Speleogeneza Divaškega krasa
ZRC 27

Author: Andrej Mihevc
Year: 2001
Sacri Concentus (1614) / Pungenti dardi spirituali (1618)
Monumenta artis musicae Sloveniae XL

Author: Gabriello Puliti
Year: 2001
Dober večer, ljubca moja
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

preformed by: Fantje Artiški
Year: 2001
Missa in G
Monumenta artis musicae Sloveniae XLI

Author: Venceslav Wratny
Year: 2001
Etnologija na Slovenskem
Med čermi narodopisja in antropologije

Author: Ingrid Slavec Gradišnik
Year: 2000
Novi kos
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

preformed by: Otroški pevski zbor OŠ Stražišče – PŠ Žabnica
Year: 2000
Historični seminar 3
Zbornik predavanj 1998–2000
Historični seminar

Edited by: Metoda Kokole, Vojislav Likar, Peter Weiss
Year: 2000
Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca
Essays Presented to Jože Sivec

Edited by: Darja Frelih, Jurij Snoj
Year: 2000
Samodejno tvorjenje govora iz besedil
Postopek za izdelavo sintetizatorja slovenskega govora
Linguistica et philologica

Author: Jerneja Gros
Year: 2000
Filozofsko-teološki traktati
Opuscula sacra
Philosophica Classica

Author: Boetij [Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius]
Year: 1999
Statut mesta Ptuja 1513

Authors: Dušan Kos, Marija Hernja Masten
Year: 1999
Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije
Geografija Slovenije 2

Author: Jerneja Fridl
Year: 1999

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015