Zajuckaj in zapoj
Shout and Sing
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 019

Selected by: Mojca Kovačič, Peter Vendramin
Year: 2013
Veterinarski terminološki slovar
Slovarji

Edited by: Ivanka Brglez, Cvetana Tavzes, Miloš Tavzes
Year: 2013
Naravoslovje 1
Kozmologija in geografija
Historia scientiae

Author: Plinij Starejši
Year: 2013
Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah
Geografija Slovenije 26

Author: Mateja Breg Valjavec
Year: 2013
Slovenska imena držav
Geografija Slovenije 25

Authors: Drago Kladnik, Drago Perko
Year: 2013
»Fantje se zbirajo …«
Vojna in vojaki v slovenski ljudski pesmi
Folkloristični zvezki I.

Author: Marjetka Golež Kaučič
Year: 2013
Kant in drugi kopernikanski obrat v filozofiji
Philosophica Moderna

Author: Rado Riha
Year: 2012
The Invisible Slavs
Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 28

Author: Andrej Pleterski
Year: 2013
Frazeološka simfonija
Sodobni pogledi na frazeologijo

Edited by: Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin
Year: 2013
Prevajanje med teorijo in prakso

Author: Jože Krašovec
Year: 2013
Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij
Georitem 21

Author: Nika Razpotnik Visković
Year: 2013
Glasba v Kopru v 17. stoletju
Music in seventeenth-century Koper
Monumenta artis musicae Sloveniae LVII

Edited by: Metoda Kokole
Year: 2012
Zgodovina slovenskega slovstva I-II
Znanstvena izdaja

Author: Karel Štrekelj
Year: 2012
Slovar novejšega besedja slovenskega jezika [drugi natis]
Slovarji • Fran

Edited by: Aleksandra Bizjak Končar, Marko Snoj
Year: 2013
Zbrano delo, 3. knjiga
Neizbrana proza 1904–1933: črtice, povesti, novele
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 260

Author: Zofka Kveder
Year: 2013
Eliminacionizem in emancipacija
Zbornik razprav

Edited by: Igor Grdina
Year: 2013
Upravna enota Ajdovščina
Umetnostna topografija Slovenije

Edited by: Helena Seražin
Year: 2012
The interplay of performances, performers, researchers, and heritages

Edited by: Jurij Fikfak, Laurent Sebastien Fournier
Year: 2012
Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi
Nordostslowenien in der späten Bronzezeit
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27

Author: Janez Dular
Year: 2013
Klavirske skladbe 18. stoletja iz Novega mesta

Edited by: Radovan Škrjanc
Year: 2012
Slovenski eksonimi
Geografija Slovenije 24

Authors: Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Drago Kladnik, Drago Perko, Peter Repolusk, Manca Volk
Year: 2013
Druga analitika
Analytika hystera
Historia scientiae

Author: Aristotel [Aristoteles]
Year: 2012
Zbrano delo, 1. knjiga
Al Araf
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Author: Vladimir Bartol
Year: 2012

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015