Skip to main content
Spremljanje demence v Sloveniji. Epidemiološki in drugi vidiki.


Edited by: Barbara Lovrečič, Mercedes Lovrečič
Year: 2021


Every three seconds, a new case of dementia emerges in the world, and by 2050 there will be at least 150 million persons with dementia. The World Health Organization declared dementia for a public health priority of the 21st century before the emergence of the SARS-CoV-2/COVID 19, which affected the elderly population the most. Dementia is a disease that affects the individual, caregivers and wider society. Due to increasing dependence from others, dementia causes a health, economic, emotional, psychological and physical burden for the person with dementia and his caregivers. There is still a great stigma associated with dementia. Less than half of people with dementia are diagnosed and treated, although we have drugs available that can slow the course of the disease. In the multi-author's monograph Monitoring of Dementia in Slovenia: Epidemiological and other aspects, we addressed the problem of dementia, especially in relation to COVID-19. The publication also highlights the estimates on the prevalence of dementia in Slovenia, which were made on Slovenian data and the population of Slovenia. The publication is distinguished by a multidisciplinary treatment of the topics and is intended for both the lay and the professional public.Table of content

KNJIGI NA POT:
     MONOGRAFIJI SPREMLJANJE DEMENCE V SLOVENIJI: EPIDEMIOLOŠKI IN DRUGI VIDIKI
Jana Goriup
     DEMENCA V SREDIŠČU POZORNOSTI V ČASU PANDEMIJE COVIDA-19 OB SVETOVNEM DNEVU ALZHEIMERJEVE BOLEZNI 2021
Lilijana Šprah

PREDGOVOR:
     TEŽAVE OSEB Z DEMENCO SO KOMPLEKSNE IN POTREBNO JIH JE NASLOVITI INTERDISCIPLINARNO TER CELOSTNO
Barbara Lovrečič

NACIONALNA STRATEGIJA ZA OBVLADOVANJE DEMENCE V SLOVENIJI
Nadja Čobal

PREVALENCA DEMENCE MED PREBIVALCI V EVROPI IN SLOVENIJI: PREGLED LITERATURE
Mercedes Lovrečič, Anja Petra Bencek in Barbara Lovrečič

PREVALENCA DEMENCE V SPLOŠNI POPULACIJI: Pregled in primerjava ocen prevalence demence za svet, Evropo, Slovenijo in ocena za Slovenijo za leto 2018 ter projekcija za leto 2030
Mercedes Lovrečič in Barbara Lovrečič

PREDPISOVANJE ZDRAVIL ZA ZDRAVLJENJE DEMENCE V SLOVENIJI V OBDOBJU 2008–2020
Marjetka Jelenc, Mercedes Lovrečič, Aleš Korošec, Sabina Sedlak

PADCI PRI STAREJŠIH ODRASLIH
Mateja Rok Simon

EKONOMSKO BREME DEMENCE V SLOVENIJI V OBDOBJU 2015–2018
Sabina Sedlak, Barbara Lovrečič, Jože Sambt, Marjetka Jelenc

NEVROPSIHIATRIČNE POSLEDICE COVID-19
Mercedes Lovrečič, Lucija Grkman in Barbara Lovrečič

VPLIV PANDEMIJE COVIDA-19 NA ZAPOSLENE V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV
Barbara Lovrečič, Lucija Grkman in Mercedes Lovrečič

PANDEMIJA COVIDA-19 IN DUŠEVNO ZDRAVJE STAREJŠIH ODRASLIH
Barbara Lovrečič, Nina Mavrič in Mercedes Lovrečič

VKLJUČEVANJE OSEB Z DEMENCO IN POMEN ZDRUŽENJA BOLNIKOV PRI RAZVOJU PODROČJA DEMENCE V SLOVENIJI
Štefanija Lukič Zlobec, David Krivec

POMEMBNE POVEZAVE GLEDE PREPREČEVANJA ŠIRJANJA VIRUSA SARS-CoV-2 IN DRUGIH UKREPOV V ČASU PANDEMIJE COVID-19More ...Keywords
COVID-19
dementia
projections
therapy
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR