Skip to main content
Vznik subjekta


Author: Peter Klepec
Year: 2004Table of content

Namesto uvoda: »Du sujet enfin en question«

I. Čas je …

… za filozofijo

… za štiri formule

»… iz tira«

… skozi pojmovne like

… za cogito à la Deleuze

II. Pred tako imenovanim zastorom zavesti

Imanenca kot bojni krik

Ateizem religije

Med automaton in tyche

Automaton transcendentale

Singularnosti

En sam glas

Skrivnost večnega vračanja

Bit = dogodek

III. Praznina kot rojstno mesto subjekta

Družbena vez in naloga filozofije

Prikazati nič

Med dvema dogodkoma

Lyotardova različica moderne

IV. Od zagat biopolitike k … subjektu

Genealogija neke krize

Med panoptizmom in novim diskurzom

Premik k biopolitiki in biooblasti

Foucault in Lacan: spodletelo srečanje

Foucault in Agamben: težave z realnim

Med reformizmom in revolucijo

Zametki nove teorije subjekta

V. Mnoštvo proti Imperiju

Zastavki

Imperij

»Ni Dieu, ni Maître, ni l’Homme«

Mnoštvo ali ljudstvo?

Nove definicije mnoštva

Kateri Deleuze?

»Deleuzovska dediščina«

VI. Za renesanso filozofije

Matematika je ontologija

Dve mnnoštvi

Imanentna prekinitev

Moč resnice

VII. Skupnost nove vrste

Mnoštvo med vojno in demokracijo

Od subjekta k substanci … in nazaj

»Misel obstaja«

Bibliografija navedenih del
price


Keywords
21st century
contemporary philosophy
philosophy
subject
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR