Author: Boris Golec
Valvasor
Njegove korenine in potomstvo do danes
Thesaurus memoriae Dissertationes 13

Author: Boris Golec
Year: 2016
Valvasorji
Med vzponom, Slavo in zatonom
Thesaurus memoriae Dissertationes 11

Author: Boris Golec
Year: 2015
Primož Trubar
Prispevki k življenjepisu

Author: Boris Golec
Year: 2014
Valvasorjeva hiša v Krškem
Napačna in prava

Author: Boris Golec
Year: 2013
Između Kraljevstva i Carstva
Studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza

Edited by: Petra Svoljšak, Miha Seručnik, Vanja Kočevar
Year: 2013
Med cesarstvom in kraljestvom
Študija čezmejnih kulturnozgodovinskih povezav

Edited by: Petra Svoljšak, Miha Seručnik, Vanja Kočevar
Year: 2013
Historični seminar 6
Historični seminar

Edited by: Katarina Keber, Katarina Šter
Year: 2008
Med srednjo Evropo in Sredozemljem
Vojetov zbornik

Edited by: Sašo Jerše
Year: 2006
Thesaurus memoriae

Editorship: Boris Golec, Katarina Keber, Miha Kosi
Time scale: since 2002

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2017201620152014201320122011before 2011