Author: Darko Dolinar
Slovenska literarna veda od Trubarja do druge svetovne vojne
Studia litteraria 24

Author: Darko Dolinar
Year: 2018
Novi Slovenski biografski leksikon
Tretji zvezek (Ble-But)
Novi Slovenski biografski leksikon

Edited by: Barbara Šterbenc Svetina
Year: 2018
Novi Slovenski biografski leksikon
Drugi zvezek (B–Bla)
Novi Slovenski biografski leksikon

Edited by: Barbara Šterbenc Svetina
Year: 2017
Zgodovina slovenskega slovstva III–IV
Znanstvena izdaja

Author: Karel Štrekelj
Year: 2014
Svetovne književnosti in obrobja
Studia litteraria

Edited by: Marko Juvan
Year: 2012
Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk
Studia litteraria

Edited by: Darko Dolinar, Marko Juvan
Year: 2008
Brižinski spomeniki [elektronska]
Znanstvenokritična izdaja
e-ZISS • Brižinski spomeniki

Edited by: Darko Dolinar, Jože Faganel
Year: 2004
Ob osemdesetletnici Franceta Bernika

Edited by: Igor Grdina, Oto Luthar
Year: 2007
Gregor Krek (1840–1905)
Filologija in slovanstvo

Edited by: Jurij Fikfak
Year: 2006
Brižinski spomeniki [tretja dopolnjena izdaja]
Znanstvenokritična izdaja
Monumenta Frisingensia
Brižinski spomeniki

Edited by: Darko Dolinar, Jože Faganel
Year: 2004
Za odprto znanost

Editorial Board: Oto Luthar, Slavko Ciglenečki, Darko Dolinar, Darja Mihelič, Mojca Ravnik, Rado Riha, Helena Majcenovič
Year: 2004
Kako pisati literarno zgodovino danes
Razprave

Edited by: Darko Dolinar, Marko Juvan
Year: 2003
France Prešeren – kultura – Evropa

Edited by: Jože Faganel, Darko Dolinar
Year: 2002
Pisma Franceta Kidriča Franu Ramovšu

Edited by: Darko Dolinar
Year: 2001
Zbornik ob sedemdesetletnici Franceta Bernika

Edited by: Jože Pogačnik
Year: 1997
Zbornik Brižinski spomeniki
Brižinski spomeniki Dela Slovenske akademije znanosti in umetnosti 45

Edited by: Janko Kos, Franc Jakopin, Jože Faganel
Year: 1996
Brižinski spomeniki [druga pregledana izdaja]
Znanstvenokritična izdaja
Brižinski spomeniki Dela Slovenske akademije znanosti in umetnosti 39

Edited by: France Bernik, Jože Faganel, Kajetan Gantar, Igor Grdina, Franc Jakopin, Janko Kos, Marko Kranjec, Tine Logar, Klaus Detlef Olof, Božo Otorepec, Boris Paternu, Marijan Smolik
Year: 1993
Studia litteraria

Editorship: Darko Dolinar, Jernej Habjan, Marko Juvan, Marijan Dović, Jernej Habjan, Marko Juvan, Marijan Dović
Time scale: since 2004

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014