Author: Dušan Kos
Un Pays au Carrefour
Histoire de la Slovénie

Edited by: Oto Luthar
Year: 2020
Zgodovina morale 1
Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo
Thesaurus memoriae Dissertationes 10

Author: Dušan Kos
Year: 2015
A Terra e o seu Entorno
Uma História da Eslovênia

Edited by: Oto Luthar
Year: 2015
The Land Between [druga izdaja]
A History of Slovenia (second, revised edition)
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives

Edited by: Oto Luthar
Year: 2013
Između Kraljevstva i Carstva
Studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza

Edited by: Vanja Kočevar, Miha Seručnik, Petra Svoljšak
Year: 2013
Med cesarstvom in kraljestvom
Študija čezmejnih kulturnozgodovinskih povezav

Edited by: Vanja Kočevar, Miha Seručnik, Petra Svoljšak
Year: 2013
The Land Between
A History of Slovenia
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives

Edited by: Oto Luthar
Year: 2008
Med srednjo Evropo in Sredozemljem
Vojetov zbornik

Edited by: Sašo Jerše
Year: 2006
Blesk zlate krone
Gospodje Svibenski – kratka zgodovina plemenitih nasilnikov
Thesaurus memoriae Dissertationes 1

Author: Dušan Kos
Year: 2003
Statut mesta Ptuja 1513

Authors: Dušan Kos, Marija Hernja Masten
Year: 1999

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015