Author: Katarina Keber
Novi Slovenski biografski leksikon
Tretji zvezek (Ble-But)
Novi Slovenski biografski leksikon

Editor-in-chief: Barbara Šterbenc Svetina
Year: 2018
Marija Terezija
Med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom

Edited by: Boris Golec, Miha Preinfalk
Year: 2018
Iz preteklosti Koroške
Svet samorastnikov

Edited by: Katarina Keber
Year: 2016
»Patriae ac humanitati!«
Zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte
Thesaurus memoriae Opuscula 2

Authors: Katarina Keber, Miha Šimac
Year: 2011
Historični seminar 8
Historični seminar

Edited by: Katarina Keber, Luka Vidmar
Year: 2010
Historični seminar 6
Historični seminar

Edited by: Katarina Keber, Katarina Šter
Year: 2008
Čas kolere
Epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju
Thesaurus memoriae Dissertationes 6

Author: Katarina Keber
Year: 2007
Thesaurus memoriae

Editorship: Boris Golec, Katarina Keber, Katarina Keber, Miha Kosi, Miha Kosi
Time scale: since 2002
Historični seminar

Editorial Board: Mojca Žagar Karer, Mojca Žagar Karer, Katarina Keber, Katarina Šter, Katarina Šter, Luka Vidmar, Luka Vidmar
Time scale: since 1992

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015