Author: Marjan Ravbar
Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji
Georitem 19

Authors: Jani Kozina, Marjan Ravbar
Year: 2012
Razvojni izzivi Slovenije
Regionalni razvoj 2

Edited by: Janez Nared, Drago Perko
Year: 2009
Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe
Georitem 9

Author: Marjan Ravbar
Year: 2009
Geografski vidiki ustvarjalnosti
Georitem 6

Authors: David Bole, Marjan Ravbar
Year: 2007
Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih
Georitem 5

Authors: David Bole, Franci Petek, Marjan Ravbar, Peter Repolusk, Maja Topole
Year: 2007
Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj
Regionalni razvoj 1

Edited by: Andrej Horvat, Marko Hren, Luka Juvančič, Janez Nared, Drago Perko, Ivo Piry, Marjan Ravbar, Borut Rončević
Year: 2007
Popisni atlas Slovenije 2002

Edited by: Danilo Dolenc, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Drago Perko, Peter Repolusk
Year: 2007
Geografski terminološki slovar
Slovarji • Terminologišče • Fran

Edited by: Milan Orožen Adamič, Drago Kladnik, Franc Lovrenčak
Year: 2005
Slovenija II
Vodniki LGD Evropa 4

Edited by: Drago Kladnik
Year: 2005
Členitev slovenskega podeželja
Prispevek k usmerjanju skladnega regionalnega razvoja
Geografija Slovenije 8

Authors: Drago Kladnik, Marjan Ravbar
Year: 2003

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015