Author: Miha Kosi
Historična topografija Kranjske (do 1500)
Druga dopolnjena izdaja
Slovenska historična topografija 1

Edited by: Matjaž Bizjak, Miha Kosi, Miha Seručnik, Jurij Šilc
Year: 2021
Grad Turjak
Castellologica Slovenica 2

Edited by: Mija Oter Gorenčič, Renata Komić Marn, Miha Preinfalk
Year: 2020
Novi Slovenski biografski leksikon
Tretji zvezek (Ble-But)
Novi Slovenski biografski leksikon

Editor-in-chief: Barbara Šterbenc Svetina
Year: 2018
Novi Slovenski biografski leksikon
Drugi zvezek (B–Bla)
Novi Slovenski biografski leksikon

Edited by: Barbara Šterbenc Svetina
Year: 2017
Historična topografija Kranjske (do 1500) [prva izdaja]
Slovenska historična topografija 1

Edited by: Matjaž Bizjak, Miha Kosi, Miha Seručnik, Jurij Šilc
Year: 2016
Novi Slovenski biografski leksikon
Prvi zvezek (A)
Novi Slovenski biografski leksikon

Edited by: Oto Luthar, Barbara Šterbenc Svetina
Year: 2013
Med srednjo Evropo in Sredozemljem
Vojetov zbornik

Edited by: Sašo Jerše
Year: 2006
Od mejne grofije do dežele
Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju
Thesaurus memoriae Dissertationes 5

Author: Andrej Komac
Year: 2006
Castellologica Slovenica

Editorial Board: Miha Kosi, Miha Kosi, Tina Košak, Tina Košak, Franci Lazarini, Franci Lazarini, Miha Preinfalk
Time scale: since 2018
SHT
Slovenska historična topografija

Editorial Board: Matjaž Bizjak, Matjaž Bizjak, Miha Kosi, Miha Seručnik, Miha Seručnik, Jurij Šilc, Jurij Šilc
Time scale: since 2016
Thesaurus memoriae

Editorship: Boris Golec, Katarina Keber, Katarina Keber, Miha Kosi, Miha Kosi
Time scale: since 2002

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015