Author: Miha Preinfalk
Feldmaršal Radetzky in Slovenci
Thesaurus memoriae Opuscula 5

Edited by: Miha Preinfalk
Year: 2017
Novi Slovenski biografski leksikon
Drugi zvezek (B–Bla)
Novi Slovenski biografski leksikon

Edited by: Barbara Šterbenc Svetina
Year: 2017
Novi Slovenski biografski leksikon
Prvi zvezek (A)
Novi Slovenski biografski leksikon

Edited by: Oto Luthar, Barbara Šterbenc Svetina
Year: 2013
Između Kraljevstva i Carstva
Studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza

Edited by: Petra Svoljšak, Miha Seručnik, Vanja Kočevar
Year: 2013
Med cesarstvom in kraljestvom
Študija čezmejnih kulturnozgodovinskih povezav

Edited by: Petra Svoljšak, Miha Seručnik, Vanja Kočevar
Year: 2013
Zgodovinske dimenzije Ilirskih provinc

Edited by: Barbara Šterbenc Svetina, Matija Godeša
Year: 2012
Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem

Edited by: Miha Preinfalk
Year: 2011
Turjaška knjiga listin 2
Dokumenti 15. stoletja
Thesaurus memoriae Fontes 8

Authors: Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk
Year: 2009
Turjaška knjiga listin 1
Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov)
Thesaurus memoriae Fontes 6

Authors: Miha Preinfalk, Matjaž Bizjak
Year: 2008
Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku 6/2
Imensko kazalo
Thesaurus memoriae Fontes 5

Author: Miha Preinfalk
Year: 2007
Med srednjo Evropo in Sredozemljem
Vojetov zbornik

Edited by: Sašo Jerše
Year: 2006
Auerspergi
Po sledeh mogočnega tura
Thesaurus memoriae Dissertationes 4

Author: Miha Preinfalk
Year: 2005
no-cover
Castellologica Slovenica

Editorial Board: Miha Preinfalk, Miha Kosi, Franci Lazarini, Tina Košak
Time scale: since 2016

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2017201620152014201320122011before 2011