Author: Tomo Virk
Novi Slovenski biografski leksikon
Drugi zvezek (B–Bla)
Novi Slovenski biografski leksikon

Edited by: Barbara Šterbenc Svetina
Year: 2017
Zbrano delo, 3. knjiga
Krajša proza 1935–1945
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 269

Author: Vladimir Bartol
Year: 2016
Zbrano delo, 2. knjiga
Krajša proza do leta 1935
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 264

Author: Vladimir Bartol
Year: 2014
Zbrano delo, 1. knjiga
Al Araf
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Author: Vladimir Bartol
Year: 2012
Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk
Studia litteraria

Edited by: Darko Dolinar, Marko Juvan
Year: 2008
Primerjalna književnost na prelomu tisočletja
Kritični pregled
Studia litteraria

Author: Tomo Virk
Year: 2007
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Editorial Board: Marijan Dović, Matevž Kos, Matevž Kos, Matevž Kos, Matija Ogrin (editor-in-chief), Luka Vidmar, Luka Vidmar, Luka Vidmar, Tomo Virk, Tomo Virk, Tomo Virk
Time scale: since 1946 (since 2009 at Založba ZRC)

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015