Language: German
De musica disserenda 17/1
De musica disserenda

Year: 2021
Historična topografija Kranjske (do 1500)
Druga dopolnjena izdaja
Slovenska historična topografija 1

Edited by: Matjaž Bizjak, Miha Kosi, Miha Seručnik, Jurij Šilc
Year: 2021
Acta historiae artis Slovenica 26/1
Acta historiae artis Slovenica

Year: 2021
Acta historiae artis Slovenica 25/1
Acta historiae artis Slovenica

Year: 2020
Arheološki vestnik 71
Arheološki vestnik

Year: 2020
Endpublikation Urban Diversity

Edited by: Barbara Beznec, Jure Gombač, Špela Kastelic
Year: 2020
De musica disserenda 16/1
De musica disserenda

Year: 2020
Jezikoslovni zapiski 25/1
Jezikoslovni zapiski

Year: 2019
Arheološki vestnik 70
Arheološki vestnik

Year: 2019
Marušičev zbornik
Zgodovinopisec zahodnega roba – prof. dr. Branku Marušiču ob 80-letnici

Edited by: Petra Kolenc, Danila Zuljan Kumar, Oto Luthar, Petra Svoljšak
Year: 2019
De musica disserenda 14/2
De musica disserenda

Edited by: Katarina Štern
Year: 2018
Acta historiae artis Slovenica 23/2
Acta historiae artis Slovenica

Year: 2018
Acta historiae artis Slovenica 23/1
Acta historiae artis Slovenica

Year: 2018
Jezikoslovni zapiski 24/2
Jezikoslovni zapiski

Year: 2018
Marija Terezija
Med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom

Edited by: Boris Golec, Miha Preinfalk
Year: 2018
Novejši urbarji za Slovenijo 2
Urbarji belopeškega gospostva
Thesaurus memoriae Fontes 14

Edited by: Janez Mlinar
Year: 2018
Historični seminar 13
Historični seminar

Edited by: Mojca Žagar Karer, Katarina Šter
Year: 2018
Arheološki vestnik 69
Arheološki vestnik

Year: 2018
De musica disserenda 13/1-2
Parnassus Musicus Ferdinandaeus (1615)
De musica disserenda

Edited by: Klemen Grabnar, Metoda Kokole
Year: 2017
Arheološki vestnik 68
Arheološki vestnik

Year: 2017
Historična topografija Kranjske (do 1500) [prva izdaja]
Slovenska historična topografija 1

Edited by: Matjaž Bizjak, Miha Kosi, Miha Seručnik, Jurij Šilc
Year: 2016

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015