Language: German
Arheološki vestnik 70
Arheološki vestnik

Year: 2019
Marušičev zbornik
Zgodovinopisec zahodnega roba – prof. dr. Branku Marušiču ob 80-letnici

Uredili: Petra Kolenc, Oto Luthar, Petra Svoljšak, Danila Zuljan Kumar
Year: 2019
De musica disserenda 14/2
De musica disserenda

Edited by: Katarina Štern
Year: 2018
Acta historiae artis Slovenica 23/1
Acta historiae artis Slovenica

Year: 2018
Acta historiae artis Slovenica 23/2
Acta historiae artis Slovenica

Year: 2018
Jezikoslovni zapiski 24/2
Jezikoslovni zapiski

Year: 2018
Marija Terezija
Med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom

Edited by: Miha Preinfalk, Boris Golec
Year: 2018
Novejši urbarji za Slovenijo 2
Urbarji belopeškega gospostva
Thesaurus memoriae Fontes 14

Edited by: Janez Mlinar
Year: 2018
Historični seminar 13
Historični seminar

Edited by: Katarina Šter, Mojca Žagar Karer
Year: 2018
Arheološki vestnik 69
Arheološki vestnik

Year: 2018
De musica disserenda 13/1-2
Parnassus Musicus Ferdinandaeus (1615)
De musica disserenda

Edited by: Metoda Kokole, Klemen Grabnar
Year: 2017
Arheološki vestnik 68
Arheološki vestnik

Year: 2017
Historična topografija Kranjske (do 1500)
Slovenska historična topografija 1

Edited by: Miha Kosi, Matjaž Bizjak, Miha Seručnik, Jurij Šilc
Year: 2016
Studia Mythologica Slavica 19
Studia mythologica Slavica

Year: 2016
Arheološki vestnik 67
Arheološki vestnik

Year: 2016
Jezikoslovni zapiski 21/2
Jezikoslovni zapiski

Year: 2015
Arheološki vestnik 66
Arheološki vestnik

Year: 2015
Studia Mythologica Slavica 18
Studia mythologica Slavica

Year: 2015
Spremna besedila k slovenskim slovnicam (1584–1956)
Fran

Selected and edited by: Kozma Ahačič
Year: 2015
Arheološki vestnik 65
Arheološki vestnik

Year: 2014
Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30

Edited by: Sneža Tecco-Hvala
Year: 2014

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2019201820172016201520142013before 2013