Language: Croatian
Jezikoslovni zapiski 27/1
Jezikoslovni zapiski

Year: 2021
Priče iz konzerve
Povijest prerade i konzerviranja riba na sjeveroistočnom Jadranu

Edited by: Iva Kosmos, Tanja Petrović, Martin Pogačar
Year: 2020
Studia Mythologica Slavica 23
Studia mythologica Slavica

Year: 2020
Prijevod na izvornik
Odbrane pjesme

Author: Jack Gilbert
Year: 2020
Arheološki vestnik 71
Arheološki vestnik

Year: 2020
Jezikoslovni zapiski 25/1
Jezikoslovni zapiski

Year: 2019
Arheološki vestnik 70
Arheološki vestnik

Year: 2019
Marija Terezija
Med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom

Edited by: Boris Golec, Miha Preinfalk
Year: 2018
Jezikoslovni zapiski 23/1
Jezikoslovni zapiski

Year: 2017
Studia Mythologica Slavica 20
Studia mythologica Slavica

Year: 2017
Jezikoslovni zapiski 22/1
Jezikoslovni zapiski

Year: 2016
Traditiones 44/3
Traditiones

Year: 2015
Jezikoslovni zapiski 21/2
Jezikoslovni zapiski

Year: 2015
Tavčarjev zbornik
Življenja in dela XI. Ljubljanski portreti 2

Edited by: Igor Grdina
Year: 2015
Jezikoslovni zapiski 21/1
Jezikoslovni zapiski

Year: 2015
Studia mythologica Slavica 17
Studia mythologica Slavica

Year: 2014
Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30

Edited by: Sneža Tecco Hvala
Year: 2014
Studia mythologica Slavica 16
Studia mythologica Slavica

Year: 2013
Slovar slovenskih eksonimov

Authors: Drago Kladnik, Drago Perko
Year: 2013
Između Kraljevstva i Carstva
Studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza

Edited by: Vanja Kočevar, Miha Seručnik, Petra Svoljšak
Year: 2013
Frazeološka simfonija
Sodobni pogledi na frazeologijo

Edited by: Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin
Year: 2013
Studia mythologica Slavica 15
Studia mythologica Slavica

Year: 2012
Perunovo koplje
Studia mythologica Slavica – Supplementa Supplementum 4

Edited by: Andrej Pleterski, Tomo Vinšćak
Year: 2011
Mirila
Kulturni fenomen
Studia mythologica Slavica – Supplementa Supplementum 3

Authors: Katja Hrobat, Radomir Jurić, Mario Katić, Andrej Pleterski, Mario Šlaus, Benjamin Štular, Mirjana Trošelj, Tomo Vinšćak
Year: 2010
Terminologija in sodobna terminografija

Edited by: Marjeta Humar, Mojca Žagar Karer, Nina Ledinek
Year: 2009

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015