Keywords: 16th century
Proti cenzorjem
Življenja in dela XXV. Kulturnozgodovinske študije 6

Author: Peter Pavel Vergerij [Pier Paolo Vergerio]
Year: 2021
Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja
Fran

editor-in-chief: Kozma Ahačič
Year: 2019
Dopisi papeškega tajnika
Actiones duae Secretarii Pontificii
Življenja in dela XVII. Kulturnozgodovinske študije 3

Author: Peter Pavel Vergerij [Pier Paolo Vergerio]
Year: 2018
Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
Linguistica et philologica 35

Author: Metod Čepar
Year: 2017
The History of Linguistic Thought and Language Use in 16 th Century Slovenia
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives Thought

Author: Kozma Ahačič
Year: 2014
Slovanska podoba Besede

Author: Neža Zajc
Year: 2012
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
Slovarji • Fran

Authors: Kozma Ahačič, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak, Andreja Legan Ravnikar
Year: 2011
Priredbe skladb za glasbila s tipkami
Compositions in keyboard intabulation
Monumenta artis musicae Sloveniae LV

Author: Jacobus Gallus [Iacobus Gallus]
Year: 2009
Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem
Protestantizem
Linguistica et philologica 18

Author: Kozma Ahačič
Year: 2007
Nemške izposojenke pri Trubarju na primeru besedila Ena dolga predguvor
Linguistica et philologica 17

Author: Helena Jazbec
Year: 2007
Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja
Linguistica et philologica

Author: France Novak
Year: 2004
Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja
Poskusni snopič

Authors: Majda Merše, France Novak, Francka Premk
Year: 2001
Moralia / Harmoniae morales
Odlomki
Ausschnitte
Excerpts

Author: Jacobus Gallus [Iacobus Gallus]
Year: 2000
Statut mesta Ptuja 1513

Authors: Dušan Kos, Marija Hernja Masten
Year: 1999
Moralia
Monumenta artis musicae Sloveniae XXVII

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1995
Harmoniae morales
Monumenta artis musicae Sloveniae XXVI

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1995
Moteti
Motets
Monumenta artis musicae Sloveniae XXIV

Author: Georgius Prenner - Pyrenaeus Carniolus
Year: 1994
Selectiores quaedam missae, Liber IV
Monumenta artis musicae Sloveniae XXI

Author: Jacobus Gallus [Iacobus Gallus]
Year: 1991
Selectiores quaedam missae, Liber II
Monumenta artis musicae Sloveniae XIX

Author: Jacobus Gallus [Iacobus Gallus]
Year: 1991
Selectiores quaedam missae, Liber I
Monumenta artis musicae Sloveniae XVIII

Author: Jacobus Gallus [Iacobus Gallus]
Year: 1991
Selectiores quaedam missae, Liber III
Monumenta artis musicae Sloveniae XX

Author: Jacobus Gallus [Iacobus Gallus]
Year: 1991

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015