Keywords: Slavic languages
Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov
Linguistica et philologica 37

Author: Matej Šekli
Year: 2018
Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji
Linguistica et philologica 32

Author: Metka Furlan
Year: 2016
Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov
Lingua Slovenica 7

Author: Andrej Perdih
Year: 2016
Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika

Author: Hanna Popowska-Taborska
Year: 2005
Zbrani jezikoslovni spisi 1 & 2
Linguistica et philologica

Author: France Bezlaj
Year: 2003
Besedna družina iz korena *god- v slovanskih jezikih
Pomenoslovna razčlemba v kulturološkem kontekstu
Linguistica et philologica

Author: Alenka Šivic-Dular
Year: 1999

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015