Keywords: Slovenian folk literature
Krivopete
Divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori
Studia mythologica Slavica – Supplementa Supplementum 13

Author: Barbara Ivančič Kutin
Year: 2018
Kar tresla se je od lepote
Folklorne pripovedi iz Selške doline
Glasovi 50

Authors: Breda Benedik, Katja Mohorič Bonča, Marija Gasser, Jana Jemec, Jerica Jerala, Jožica Kačar, Anka Pintar, Katarina Primožič, Zdenka Primožič
Year: 2017
Etnolingvistika po slovensko

Author: Marija Stanonik
Year: 2017
Beseda ni konj
Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev
Ethnologica – Dissertationes 6

Author: Saša Babič
Year: 2015
Živa pripoved v zapisu
Kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice
Ethnologica – Dissertationes 3

Author: Barbara Ivančič Kutin
Year: 2011
Interdisciplinarnost slovstvene folklore

Author: Marija Stanonik
Year: 2008
Ljudsko in umetno
Dva obraza ustvarjalnosti
Folkloristika 2

Author: Marjetka Golež Kaučič
Year: 2003
Teoretični oris slovstvene folklore

Author: Marija Stanonik
Year: 2001
Karel Štrekelj
Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti
ZRC 28

Author: Monika Kropej
Year: 2001

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015