Keywords: dialects
Kuoln, glažuna in še kaj
Folklorne pripovedi Zasavje
Glasovi 56

Author(s): Maruša Stoklasa Drečnik
Year: 2021
Krajevni govor Krope
Linguistica et philologica 38

Author: Jožica Škofic
Year: 2019
Besedotvorni atlas slovenskih narečij
Kulturne rastline
Jezikovni atlasi

Author: Mojca Horvat
Year: 2018
Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi
Linguistica et philologica 36

Author: Januška Gostenčnik
Year: 2018
Lipalja vas in njena slovenska govorica
Linguistica et philologica 34

Authors: Robert Grošelj, Karmen Kenda-Jež, Vlado Klemše, Vera Smole, Matej Šekli
Year: 2016
V siju mesečine [drugi natis]
Ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice
Studia mythologica Slavica – Supplementa Supplementum 5

Author: Boris Čok
Year: 2016
Slovenski lingvistični atlas 2
Kmetija
Jezikovni atlasi 2 • Fran

Edited by: Jožica Škofic
Year: 2016
Slovar stare knjižne prekmurščine [drugi natis]
Slovarji • Fran

Author: Vilko Novak
Year: 2015
Kostelski slovar
Slovarji • Fran

Author: Jože Gregorič
Year: 2014
V siju mesečine [prvi natis]
Ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice
Studia mythologica Slavica – Supplementa Supplementum 5

Author: Boris Čok
Year: 2012
Slovenski lingvistični atlas 1
Človek – telo, bolezni, družina
Jezikovni atlasi 1 • Fran

Edited by: Jožica Škofic
Year: 2011
Domoznanec in kulturni delavec Jože Gregorič
Kostelski ponos na slovenskem leposlovnem nebu

Authors: Stanislav Južnič, Drago Samec, Peter Weiss
Year: 2011
Živa pripoved v zapisu
Kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice
Ethnologica – Dissertationes 3

Author: Barbara Ivančič Kutin
Year: 2011
Ponovne objave člankov s kartami za Slovenski lingvistični atlas (do leta 2008)

Edited by: Karmen Kenda-Jež, Jožica Škofic, Peter Weiss
Year: 2009
Dvojina v slovenskih narečjih
Linguistica et philologica 21

Author: Tjaša Jakop
Year: 2008
Gašper Križnik (1848–1904) in njegov čas

Edited by: Marija Stanonik
Year: 2008
Narečni diskurz
Diskurzivna analiza briških pogovorov
Linguistica et philologica 16

Author: Danila Zuljan Kumar
Year: 2007
Slovar bovškega govora
Fran

Author: Barbara Ivančič Kutin
Year: 2007
Slovar stare knjižne prekmurščine [prvi natis]
Slovarji

Author: Vilko Novak
Year: 2006
Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave

Author: Tine Logar
Year: 1996
Kratka zgodovina slovenskega jezika I
Ponatis izvirne izdaje
ZRC 9

Author: Fran Ramovš
Year: 1995

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015