Keywords: evaluation
Semantična prozodija
Leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki
Lingua Slovenica 16

Author: Mojca Šorli
Year: 2020
Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani
Georitem 28

Author: Jernej Tiran
Year: 2017
Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer
Geografija Slovenije 23

Author: Bojan Erhartič
Year: 2012
Procesi ustvarjanja kulturne dediščine
Kraševci med tradicijo in izzivi sodobne družbe
Ethnologica – Dissertationes 2

Author: Jasna Fakin Bajec
Year: 2011
Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Georitem 16

Authors: Bojan Erhartič, Mateja Šmid Hribar, Aleš Smrekar
Year: 2011
Od razumevanja do upravljanja
Naravne nesreče 1

Edited by: Blaž Komac, Polona Pagon, Miha Pavšek, Matija Zorn
Year: 2010
Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji
Georitem 10

Authors: Damjan Kavaš, Janez Nared
Year: 2009
Prostorski vplivi slovenske regionalne politike
Geografija Slovenije 16

Author: Janez Nared
Year: 2007
Slovenski literarni prevod (1550–2000)
Studia litteraria

Author: Majda Stanovnik
Year: 2005
Geografija občine Moravče
Geografija Slovenije 7

Author: Maja Topole
Year: 2003

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015