Keywords: land use
Terraced Landscapes

Editor-in-charge: Drago Kladnik
Year: 2017
Varovanje in trajnostni razvoj kulturne pokrajine Ljubljanskega barja
Georitem 27

Author: Mateja Šmid Hribar
Year: 2016
Dolina Triglavskih jezer
Geografija Slovenije 32

Authors: Anton Brancelj, Igor Dakskobler, Bojan Erhartič, Mateja Ferk, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Borut Peršolja, Aleš Poljanec, Daniela Ribeiro, Peter Skoberne, Aleš Smrekar, Andrej Šmuc, Matija Zorn
Year: 2015
Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji
Georitem 25

Author: David Bole
Year: 2015
Dolgoročne spremembe okolja 1
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 25

Edited by: Maja Andrič
Year: 2012
Kras: trajnostni razvoj kraške pokrajine

Editorial Board: Helena Dobrovoljc, Jerneja Fridl, Oto Luthar, Janez Mulec, Miha Pavšek
Year: 2008
Geografski vidiki poplav v Sloveniji
Geografija Slovenije 20

Authors: Blaž Komac, Karel Natek, Matija Zorn
Year: 2008
Terasirana pokrajina Goriških brd
Geografija Slovenije 17

Authors: Drago Kladnik, Blaž Komac, Lučka Ažman Momirski, Franci Petek, Peter Repolusk, Matija Zorn
Year: 2008
Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih
Georitem 5

Authors: David Bole, Franci Petek, Marjan Ravbar, Peter Repolusk, Maja Topole
Year: 2007
Daljinsko zaznavanje

Author: Krištof Oštir
Year: 2006
Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu
Geografija Slovenije 11

Author: Franci Petek
Year: 2005
Geografija občine Moravče
Geografija Slovenije 7

Author: Maja Topole
Year: 2003

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015