Keywords: language history
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika [mehka vezava]
Jezikoslovni spisi I
Lingua Slovenica Fontes 1

Author: Breda Pogorelec
Year: 2011
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika [trda vezava]
Jezikoslovni spisi I
Lingua Slovenica Fontes 1

Author: Breda Pogorelec
Year: 2011
Stilnost in zvrstnost
Linguistica et philologica 20

Author: Jože Toporišič
Year: 2008
Nemške izposojenke pri Trubarju na primeru besedila Ena dolga predguvor
Linguistica et philologica 17

Author: Helena Jazbec
Year: 2007
Jezik med umetnostjo in znanostjo
Slogovne razprave
Lingua Slovenica 2

Author: Tomaž Sajovic
Year: 2005
Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika

Author: Hanna Popowska-Taborska
Year: 2005

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2019201820172016201520142013before 2013