Keywords: physical geography
Paleopoplave v porečju kraške Ljubljanice
Geografija Slovenije 33

Author: Mateja Ferk
Year: 2016
Mjanmar
Vodniki LGD Azija 7

Author: Tatjana Marn
Year: 2015
Jamske skalne oblike
Sled razvoja slovenskih kraških jam
Carsologica e2

Author: Tadej Slabe
Year: 2014
Geografija in rastlinska sukcesija
Izbrani primeri iz slovenskih pokrajin
Georitem 23

Authors: Matej Blatnik, Matjaž Geršič, Valentina Brečko Grubar, Bojana Kovač, Nejc Pozvek, Blaž Repe, Ana Seifert
Year: 2014
Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana
Georitem 17

Authors: Mateja Ferk, Uroš Stepišnik
Year: 2011
Neodgovorna odgovornost
Naravne nesreče 2

Edited by: Rok Ciglič, Blaž Komac, Miha Pavšek, Matija Zorn
Year: 2011
Erozijski procesi v slovenski Istri
Geografija Slovenije 18

Author: Matija Zorn
Year: 2008
Zemeljski plazovi v Sloveniji
Georitem 8

Authors: Blaž Komac, Matija Zorn
Year: 2008
Slovenia in Focus

Authors: Milan Orožen Adamič, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Miha Pavšek, Drago Perko, Peter Repolusk, Mimi Urbanc
Year: 2007
Pobočni procesi in človek
Geografija Slovenije 15

Authors: Blaž Komac, Matija Zorn
Year: 2007
Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja
Geografija Slovenije 13

Author: Blaž Komac
Year: 2006
Snežni plazovi v Sloveniji
Geografske značilnosti in preventiva
Geografija Slovenije 6

Author: Miha Pavšek
Year: 2002

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015