Keywords: suburbs
Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji
Georitem 25

Author: David Bole
Year: 2015
Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij
Georitem 21

Author: Nika Razpotnik Visković
Year: 2013

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015