Keywords: syntax
Kvantifikacijski vidiki logične oblike v minimalistični teoriji jezika
Linguistica et philologica 31

Author: Sašo Živanović
Year: 2015
Slovenska skladnja v oblikoskladenjsko in skladenjsko označenih korpusih slovenščine
Linguistica et philologica 30

Author: Nina Ledinek
Year: 2014
Pomenska mreža slovenskih glagolov

Author: Jure Zupan
Year: 2013
Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola
Linguistica et philologica 27

Author: Andreja Žele
Year: 2012
Vezljivostni slovar slovenskih glagolov
Skrajšana knjižna izdaja
Slovarji

Author: Andreja Žele
Year: 2011
Vezljivostni slovar slovenskih glagolov
Slovarji

Author: Andreja Žele
Year: 2008
Slovenska teorija jezikovne naravnosti
S slovenskim (obliko)skladenjskim gradivom
Linguistica et philologica 12

Author: Helena Dobrovoljc
Year: 2005
Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja
Linguistica et philologica

Author: France Novak
Year: 2004
Glagolska vezljivost
Iz teorije v slovar
Linguistica et philologica

Author: Andreja Žele
Year: 2003
Vezljivost v slovenskem jeziku
S poudarkom na glagolu
Linguistica et philologica

Author: Andreja Žele
Year: 2001

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015