Keywords: verb
Prostomorfemskost v slovenščini
Lingua Slovenica 15

Author: Andreja Žele
Year: 2019
Glagolski vid v sodobni slovenščini 1
Besedotvorje in pomen
Lingua Slovenica 13

Author: Domen Krvina
Year: 2018
Stopenjsko besedotvorje
Na primeru glagolov čutnega zaznavanja
Lingua Slovenica 11

Author: Boris Kern
Year: 2017
Pomenska mreža slovenskih glagolov

Author: Jure Zupan
Year: 2013
Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola
Linguistica et philologica 27

Author: Andreja Žele
Year: 2012
Vezljivostni slovar slovenskih glagolov
Skrajšana knjižna izdaja
Slovarji

Author: Andreja Žele
Year: 2011
Slovenska pravna terminologija
Od začetkov v 19. stoletju do danes
Lingua Slovenica 5

Author: Mateja Jemec Tomazin
Year: 2010
Vezljivostni slovar slovenskih glagolov
Slovarji

Author: Andreja Žele
Year: 2008
Glagolska vezljivost
Iz teorije v slovar
Linguistica et philologica

Author: Andreja Žele
Year: 2003
Vezljivost v slovenskem jeziku
S poudarkom na glagolu
Linguistica et philologica

Author: Andreja Žele
Year: 2001

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015