Keywords: water protection areas
Gnojišča na Ljubljanskem polju
Georitem 7

Authors: Drago Kladnik, Aleš Smrekar
Year: 2008
Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane
Georitem 4

Authors: Drago Kladnik, Aleš Smrekar
Year: 2007
Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane
Georitem 1

Author: Aleš Smrekar
Year: 2007
Podtalnica Ljubljanskega polja
Geografija Slovenije 10

Edited by: Irena Rejec Brancelj, Drago Kladnik, Aleš Smrekar
Year: 2005

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015