Year: 1995
Relief Slovenije

Authors: Drago Perko, Milan Orožen Adamič
Year: 1995
Krajevni leksikon Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik
Year: 1995
Mali atlas Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik
Year: 1995
V adventu snubiti – o pustu ženiti
Svatbene šege Ziljanov

Author: Helena Ložar-Podlogar
Year: 1995
Missa Villana
Druga izdaja
Missa Villana
Second Edition
Monumenta artis musicae Sloveniae IVa

Author: Janez Krstnik Dolar
Year: 1995
Cave Rocky Relief and its Speleogenetical Significance
ZRC 10

Author: Tadej Slabe
Year: 1995
Kratka zgodovina slovenskega jezika I
Ponatis izvirne izdaje
ZRC 9

Author: Fran Ramovš
Year: 1995
Moralia
Monumenta artis musicae Sloveniae XXVII

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1995
Orel in korenine med »brušenjem« in cenzuro
ZRC 6

Author: Janja Žitnik
Year: 1995
Harmoniae morales
Monumenta artis musicae Sloveniae XXVI

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1995
Soboles musica
Druga izdaja
Soboles musica
Second Edition
Monumenta artis musicae Sloveniae IIa

Author: Daniel Lagkhner
Year: 1995
Pater Martin Bavčer
Ob štiristoletnici rojstva

Edited by: Branko Marušič, Peter Štih
Year: 1995
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae

Editorship: Jana Horvat, Andrej Pleterski, Anton Velušček, Andrej Pleterski, Anton Velušček
Time scale: since 1995
Slovenija na vojaškem zemljevidu

Editorship: Vincenc Rajšp
Time scale: since 1995 to 2001

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014