Year: 2001
Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa
Geografija Slovenije 3

Author: Drago Perko
Year: 2001
Biotopi Slovenije CORINE

Edited by: Jurij Dobravec, Andrej Seliškar, Staša Tome
Year: 2001
Kriza revije »Dom in svet« leta 1937
Zbornik dokumentov

Edited by: Marjan Dolgan
Year: 2001
Pisma Franceta Kidriča Franu Ramovšu

Edited by: Darko Dolinar
Year: 2001
Parmenid
Philosophica Classica

Author: Platon
Year: 2001
Kompendij o glasbi
Compendium musicae
Historia scientiae

Author: René Descartes
Year: 2001
Slovenski pravopis [prvi natis]

Edited by: Jože Toporišič
Year: 2001
Staroindijske verzne oblike

Author: Vlasta Pacheiner-Klander
Year: 2001
Geografija

Author: Drago Kladnik
Year: 2001
National Atlas of Slovenia

Edited by: Milan Orožen Adamič, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Drago Perko, Jernej Zupančič
Year: 2001
Veliki šolski atlas

Edited by: Mauro Hrvatin, Drago Kladnik, Drago Perko
Year: 2001
Nacionalni atlas Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Drago Perko, Jernej Zupančič
Year: 2001
Družinski atlas sveta

Edited by: Mauro Hrvatin, Drago Perko
Year: 2001
Vezljivost v slovenskem jeziku
S poudarkom na glagolu
Linguistica et philologica

Author: Andreja Žele
Year: 2001
Iz spomina v prihodnost
Slovenska politična emigracija v Argentini
Migracije 1

Author: Zvone Žigon
Year: 2001
Melikov zbornik
Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje

Edited by: Rajko Bratož, Janez Cvirn, Jasna Fischer, Walter Lukan, Branko Marušič, Vincenc Rajšp
Year: 2001
Teoretični oris slovstvene folklore

Author: Marija Stanonik
Year: 2001
Karel Štrekelj
Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti
ZRC 28

Author: Monika Kropej
Year: 2001
Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja
Poskusni snopič

Authors: Majda Merše, France Novak, Francka Premk
Year: 2001
Zgodbe in pričevanja
Slovenci na Švedskem
ZRC 29

Author: Marina Lukšič Hacin
Year: 2001

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015