Year: 2005
Ovčja vas in njena slovenska govorica
Raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003
Valbruna e la sua parlata slovena
Stage di ricerca Val Canale 2003

Authors: Roberto Dapit, Peter Jurgec, Karmen Kenda-Jež, Nataša Komac, Vera Smole, Matej Šekli
Year: 2005
Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika

Author: Hanna Popowska-Taborska
Year: 2005
Utemeljitev metafizike nravi
Philosophica Classica

Author: Immanuel Kant
Year: 2005
Jasno delo
Lacan, znanost, filozofija
Philosophica Moderna

Author: Jean-Claude Milner
Year: 2005
Semiotika kmetstva v tranziciji
Slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki
Opera ethnologica Slovenica

Author: Irene Portis-Winner
Year: 2005
Nova zaveza in slovenska literatura
Studia litteraria

Author: Vid Snoj
Year: 2005
Ad fontes
Otorepčev zbornik

Edited by: Darja Mihelič
Year: 2005
Jezik med umetnostjo in znanostjo
Slogovne razprave
Lingua Slovenica 2

Author: Tomaž Sajovic
Year: 2005
Znanstvene izdaje in elektronski medij
Razprave
Studia litteraria

Edited by: Matija Ogrin
Year: 2005
Živeti med kulturami
Od avstralskih Slovencev do slovenskih Avstralcev
Migracije 9

Author: Maša Mikola
Year: 2005
Slovenski literarni prevod (1550–2000)
Studia litteraria

Author: Majda Stanovnik
Year: 2005
Etimološki slovar slovenskega jezika IV.
Š–Ž
Etimološki slovar slovenskega jezika

Author: France Bezlaj
Year: 2005
Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu
Geografija Slovenije 11

Author: Franci Petek
Year: 2005
Kultura turizma
Antropološki pogledi na razvoj Bohinja

Author: Tatiana Bajuk Senčar
Year: 2005
Korenine multikulturalizma
Delo Louisa Adamiča
Migracije 8

Author: Dan Shiffman
Year: 2005
Veliki atlas sveta

Authors: Mauro Hrvatin, Drago Kladnik, Drago Perko
Year: 2005
Gemološki terminološki slovar
Slovarji • Terminologišče • Fran

Edited by: Meta Dobnikar, Marjeta Humar, Simona Jarc, Miha Jeršek
Year: 2005
Klasični jeziki v slovenskem šolstvu (1848–1945)

Author: Matej Hriberšek
Year: 2005
Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem

Edited by: Mateja Breščak, Matej Klemenčič, Barbara Murovec
Year: 2005
Almanach and Painting in the Second half of the 17th Century in Carniola

Edited by: Mateja Breščak, Matej Klemenčič, Barbara Murovec
Year: 2005
Maroko [prva izdaja]
Vodniki LGD Afrika 1

Author: Katja Vintar Mally
Year: 2005
Natura 2000 v Sloveniji, metulji (Lepidoptera)

Authors: Tatjana Čelik, Stanislav Gomboc, Mojmir Lasan, Rudi Verovnik
Year: 2005

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015