Year: 2006
Historični seminar 5
Zbornik izbranih predavanj 2004–2006
Historični seminar

Edited by: Vojislav Likar, Petra Svoljšak, Peter Weiss
Year: 2006
Zgodovinsko-politični spisi
Philosophica Classica

Author: Immanuel Kant
Year: 2006
Geološki terminološki slovar
Slovarji • Terminologišče • Fran

Edited by: Jernej Pavšič
Year: 2006
Med srednjo Evropo in Sredozemljem
Vojetov zbornik

Edited by: Sašo Jerše
Year: 2006
Pogoji
Philosophica Moderna

Author: Alain Badiou
Year: 2006
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem), Ljubljana
Merilo 1:50.000
The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia, Section Ljubljana
Scale 1:50.000
Vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije (s komentarjem)

Edited by: Andraž Čarni, Marjan Jarnjak, Petra Košir, Lojze Marinček, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik
Year: 2006
Catalogue and Systematics of Pliensbachian, Toarcian and Aalenian Radiolarian Genera and Species

Authors: Elizabeth S. Carter, Paulian Dumitrica, Špela Goričan, Jean Guex, Rie S. Hori, Atsushi Matsuoka, Luis O'Dogherty, Patrick De Wever, Patricia A. Whalen
Year: 2006
Sacræ modulationes (1600)
Monumenta artis musicae Sloveniae L

Author: Gabriello Puliti
Year: 2006
Učinki priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni
Migracije 10

Author: Damir Josipovič
Year: 2006
Kiparstvo poznega baroka na Gorenjskem
Opera Instituti Artis Historiae

Author: Blaž Resman
Year: 2006
Spet doma?
Povratne migracije med politiko, prakso in teorijo
Migracije 11

Edited by: Marina Lukšič Hacin
Year: 2006
Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja
Geografija Slovenije 13

Author: Blaž Komac
Year: 2006
Gregor Krek (1840–1905)
Filologija in slovanstvo

Edited by: Jurij Fikfak
Year: 2006
Monografija sladkovodnih in kopenskih alg v Sloveniji
Monograph on Freshwater and Terrestrial Algae in Slovenia

Authors: Gorazd Kosi, Aleksandra Krivograd-Klemenčič, Nataša Smolar-Žvanut, Danijel Vrhovšek
Year: 2006
Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu
Linguistica et philologica 15

Author: Pavle Merkù
Year: 2006
Slovar stare knjižne prekmurščine [prvi natis]
Slovarji

Author: Vilko Novak
Year: 2006
Od mejne grofije do dežele
Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju
Thesaurus memoriae Dissertationes 5

Author: Andrej Komac
Year: 2006
Zavest ljudi o pitni vodi
Geografija Slovenije 12

Author: Aleš Smrekar
Year: 2006
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006
GIS v Sloveniji

Edited by: Marjan Čeh, David Hladnik, Marko Krevs, Janez Nared, Drago Perko, Tomaž Podobnikar, Radoš Šumrada
Year: 2006
Missa pastorale op. 93
Monumenta artis musicae Sloveniae XLIX

Author: Leopold Ferdinand Schwerdt
Year: 2006
Med dolžnostjo spomina in razkošjem pozabe
Življenja in dela III. Kulturnozgodovinske študije 1

Author: Igor Grdina
Year: 2006

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015