Year: 2009
Europe
Imagination & Practices

Edited by: Jurij Fikfak, Maria Vivod
Year: 2009
Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem
Historia scientiae

Authors: Galileo Galilei, Matjaž Vesel
Year: 2009
Spol in migracija
Izkušnje žensk kot akterk migracij
Migracije 20 • Migrantke 3

Author: Sanja Cukut Krilić
Year: 2009
Fenomenološki etos
Philosophica Moderna

Author: Tine Hribar
Year: 2009
»Deformis formositas ac formosa deformitas«
Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji
Opera Instituti Artis Historiae

Author: Mija Oter Gorenčič
Year: 2009
Karst Rock Features
Karren sculpturing
Carsologica 9

Edited by: Wolfgang Dreybrodt, Angel Ginés, Martin Knez, Tadej Slabe
Year: 2009
Turjaška knjiga listin 2
Dokumenti 15. stoletja
Thesaurus memoriae Fontes 8

Authors: Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk
Year: 2009
Go Girls!
When Slovenian women left home
Migracije 19 • Migrantke 2

Edited by: Marina Lukšič Hacin, Jernej Mlekuž
Year: 2009
Isaac Posch
«diditus Eois Hesperiisque plagis – Praised in the lands of Dawn and Sunset»
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives

Author: Metoda Kokole
Year: 2009
Okra
Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo
Ocra
The gateway between the Mediterranean and Central Europe
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 17

Authors: Alma Bavdek, Jana Horvat
Year: 2009
Borovo gostüvanje v Predanovcih

Author: Mojca Ravnik
Year: 2009
Enake možnosti v slovenski diplomaciji

Edited by: Milan Jazbec, Milena Stefanović Kajzer, Marina Lukšič Hacin, Žiga Pirnat
Year: 2009
Priredbe skladb za glasbila s tipkami
Compositions in keyboard intabulation
Monumenta artis musicae Sloveniae LV

Author: Jacobus Gallus [Iacobus Gallus]
Year: 2009
Vetrovnost v Sloveniji

Authors: Renato Bertalanic, Jure Cedilnik, Gregor Gregoric, Jože Rakovec, Gregor Skok, Mark Žagar, Nedjeljka Žagar
Year: 2009
Terminologija in sodobna terminografija

Edited by: Marjeta Humar, Mojca Žagar Karer, Nina Ledinek
Year: 2009
»Žitje protopopa Avvakuma«
Ruska tradicija na preizkušnji
Življenja in dela V. Kulturnozgodovinske študije 2

Author: Neža Zajc
Year: 2009
Building Peace for a Living
Expatriate development workers in Kosovo
Migracije 18

Author: Mojca Vah Jevšnik
Year: 2009
Etnološki pogledi in podobe

Edited by: Ingrid Slavec Gradišnik
Year: 2009
Vrtičkarstvo v Ljubljani
Geografija Slovenije 21

Authors: Brigita Jamnik, Aleš Smrekar, Borut Vrščaj
Year: 2009
Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen

Author: Marko Snoj
Year: 2009

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015