Profession: History and Cultural History
Dve Domovini / Two Homelands 46
Dve domovini

Year: 2017
Feldmaršal Radetzky in Slovenci
Thesaurus memoriae Opuscula 5

Edited by: Miha Preinfalk
Year: 2017
Janez Ludvik Schönleben (1618–1681)
Oris življenja in dela
Apes academicae 1

Author: Monika Deželak Trojar
Year: 2017
Dve Domovini / Two Homelands 45
Dve domovini

Year: 2017
Varuhi žlice

Photos: Manca Juvan
Year: 2017
Izvestje 13/2016
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici

Year: 2016
Svet pod Krimom
Druga, prenovljena izdaja

Author: Ferdo Gestrin
Year: 2016
Guardians of the Spoon

Photos: Manca Juvan
Year: 2016
Zgodovina Brazilije

Author: Boris Fausto
Year: 2016
Valvasor
Njegove korenine in potomstvo do danes
Thesaurus memoriae Dissertationes 13

Author: Boris Golec
Year: 2016
Historična topografija Kranjske (do 1500)
Slovenska historična topografija 1

Edited by: Miha Kosi, Matjaž Bizjak, Miha Seručnik, Jurij Šilc
Year: 2016
Naravoslovje 3
Zoologija in primerjalna anatomija
Historia scientiae

Author: Plinij Starejši
Year: 2016
Dve Domovini / Two Homelands 44
Dve domovini

Year: 2016
Zgodovina historične misli [druga izdaja]
Od Homerja do začetka 21. stoletja

Edited by: Oto Luthar, Marjeta Šašel Kos, Nada Grošelj, Gregor Pobežin
Year: 2016
Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi – Slovenci I.
Štajerska, Porabje in Prekmurje, Koroška

Edited by: Monika Kropej Telban, Ingrid Slavec Gradišnik
Year: 2016
Historični seminar 12
Historični seminar

Edited by: Katarina Šter, Mojca Žagar Karer
Year: 2016
Doktor Karel Lavrič (1818–1876) in njegova doba
Življenja in dela XIII. Biografske študije 9

Author: Branko Marušič
Year: 2016
The Great War and Memory in Central and South-Eastern Europe
Balkan Studies Library 17

Edited by: Oto Luthar
Year: 2016
Iz preteklosti Koroške
Svet samorastnikov

Edited by: Katarina Keber
Year: 2016

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2017201620152014201320122011before 2011