Year: 2007
Senses and Religion

Edited by: Gábor Barna, Jurij Fikfak
Year: 2007
Življenje in prakse svobode
Izbrani spisi
Philosophica Moderna

Author: Michel Foucault
Year: 2007
Primerjalna književnost na prelomu tisočletja
Kritični pregled
Studia litteraria

Author: Tomo Virk
Year: 2007
Nebeške novice Galilea Galileia
Historia scientiae

Author: Matjaž Vesel
Year: 2007
Arhitekt Giorgio Massari (1687–1766)
Sakralna arhitektura na Goriškem, v Furlaniji, Istri in Dalmaciji
Opera Instituti Artis Historiae

Author: Helena Seražin
Year: 2007
Glossarium Vindicum
Osnutek slovenskega slovarja iz druge polovice 18. stoletja
Entwurf eines slowenischen Wörterbuchs aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
Linguistica et philologica 19

Author: Janez Žiga Valentin Popovič [Johann Siegmund Valentin Popowitsch]
Year: 2007
Gledališki terminološki slovar
Slovarji • Terminologišče • Fran

Edited by: Marjeta Humar, Slavka Lokar, Barbara Sušec Michieli, Katarina Podbevšek
Year: 2007
Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest
Carsologica 7

Edited by: Martin Knez, Tadej Slabe
Year: 2007
Historical and Cultural Perespectives on Slovenian Migrations
Migracije 14

Edited by: Marjan Drnovšek
Year: 2007
Morfometrija površja Slovenije
Georitem 3

Author: Drago Perko
Year: 2007
Slovenia in Focus

Authors: Milan Orožen Adamič, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Miha Pavšek, Drago Perko, Peter Repolusk, Mimi Urbanc
Year: 2007
Geografski vidiki ustvarjalnosti
Georitem 6

Authors: David Bole, Marjan Ravbar
Year: 2007
Slovenski begunci v Avstriji (1945–1950)
Migracije 13

Author: Rozina Švent
Year: 2007
Pobočni procesi in človek
Geografija Slovenije 15

Authors: Blaž Komac, Matija Zorn
Year: 2007
Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane
Georitem 4

Authors: Drago Kladnik, Aleš Smrekar
Year: 2007
Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih
Georitem 5

Authors: David Bole, Franci Petek, Marjan Ravbar, Peter Repolusk, Maja Topole
Year: 2007
Simphonia grande in G
Monumenta artis musicae Sloveniae LII

Author: František Josef Benedikt Dusik
Year: 2007
Etimološki slovar slovenskega jezika V.
Kazala
Etimološki slovar slovenskega jezika

Author: France Bezlaj
Year: 2007
Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta
Geografija Slovenije 14

Author: Drago Kladnik
Year: 2007
Kitične oblike v starejši slovenski posvetni poeziji
Studia litteraria

Author: Peter Svetina
Year: 2007
Slovenske ljudske pesmi V
Družinske pripovedne pesmi
Family ballads
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 009

Selected by: Marjetka Golež Kaučič, Drago Kunej, Urša Šivic
Year: 2007
Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku 6/2
Imensko kazalo
Thesaurus memoriae Fontes 5

Author: Miha Preinfalk
Year: 2007

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015