Language: Croatian
Besedjeslovne razprave
Linguistica et philologica 13

Author: Jože Toporišič
Year: 2006
Historični seminar 4
Zbornik predavanj 2001–2003
Historični seminar

Edited by: Metoda Kokole, Vojislav Likar, Peter Weiss
Year: 2003
Oblikoslovne razprave
Linguistica et philologica

Author: Jože Toporišič
Year: 2003
Zbornik Janka Pleterskega

Edited by: Oto Luthar, Jurij Perovšek
Year: 2003
France Prešeren – kultura – Evropa

Edited by: Jože Faganel, Darko Dolinar
Year: 2002
Melikov zbornik
Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje

Edited by: Vincenc Rajšp, Rajko Bratož, Janez Cvirn, Jasna Fischer, Walter Lukan, Branko Marušič
Year: 2001
Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca
Essays Presented to Jože Sivec

Edited by: Jurij Snoj, Darja Frelih
Year: 2000
Gestrinov zbornik

Edited by: Darja Mihelič
Year: 1999
Zbornik ob sedemdesetletnici Franceta Bernika

Edited by: Jože Pogačnik
Year: 1997
Studia mythologica Slavica – Supplementa

Editorship: Monika Kropej, Andrej Pleterski, Vlado Nartnik, Andrej Pleterski, Vlado Nartnik
Time scale: since 2004
Studia mythologica Slavica

Editorship: Monika Kropej Telban (editor-in-chief), Katja Hroba Virloget (editor-in-chief), Roberto Dapit, Vlado Nartnik
Time scale: since 1998
Historični seminar

Editorial Board: Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer
Time scale: since 1992

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014