Keywords: bibliography
Slovenska izseljenska književnost 3
Južna Amerika

Edited by: Helga Glušič
Year: 1999
Slovenska izseljenska književnost 2
Severna Amerika

Edited by: Helga Glušič
Year: 1999
Gestrinov zbornik

Edited by: Darja Mihelič
Year: 1999
Bibliografija prekmurskih tiskov (1920–1998)

Author: Franc Kuzmič
Year: 1999
Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave

Author: Tine Logar
Year: 1996
Tri ekspresionistične podobe sveta
Pregelj, Grum, Jarc
ZRC 13

Author: Marjan Dolgan
Year: 1996
Malov zbornik

Edited by: Bojan Čas, Stane Granda, Oto Luthar, Vasilij Melik
Year: 1996
Uskoška pesemska dediščina Bele krajine
ZRC 11

Author: Marko Terseglav
Year: 1996
Grafenauerjev zbornik

Edited by: Vincenc Rajšp
Year: 1996
Škocjanske jame
A contribution to bibliography

Author: Maja Kranjc
Year: 1996
Pater Martin Bavčer
Ob štiristoletnici rojstva

Edited by: Branko Marušič, Peter Štih
Year: 1995
Brižinski spomeniki [druga pregledana izdaja]
Znanstvenokritična izdaja
Brižinski spomeniki Dela Slovenske akademije znanosti in umetnosti 39

Edited by: France Bernik, Jože Faganel, Kajetan Gantar, Igor Grdina, Franc Jakopin, Janko Kos, Marko Kranjec, Tine Logar, Klaus Detlef Olof, Božo Otorepec, Boris Paternu, Marijan Smolik
Year: 1993

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014