Year: 1997
Rezija
Pesmi in glasba rezijanske doline
Folks Songs and Instrumental Music in Resia Valley
Canti e musiche della Val Resia
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Selected by: Julijan Strajnar
Year: 1997
Neue teutsche Lieder (1588) / Der erste Theil newer teutscher Gesänge (1593)
Monumenta artis musicae Sloveniae XXXII

Author: Wolfgang Striccius
Year: 1997
Kras
Slovene classical karst

Edited by: Andrej Kranjc
Year: 1997
Etnološki film med tradicijo in vizijo

Edited by: Naško Križnar
Year: 1997
Po sledovih pračloveka v Idrijskem hribovju [drugi natis]
Podobe znanosti 1

Authors: Janez Dirjec, Naško Križnar, Ivan Turk
Year: 1997
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Editorial Board: Marija Klobčar, Drago Kunej, Urša Šivic
Time scale: since 1997
Slovenski jezik
Slovene Linguistic Studies

Editorial Board: Kozma Ahačič (co-editor), Marc L. Greenberg, Marjeta Humar, Grant H. Lundberg (co-editor), Majda Merše, Mija Michelizza, Duša Race, Marko Snoj, Peter Weiss, Martina Zorman
Time scale: since 1997
Vodniki LGD

Editorship: Drago Kladnik
Time scale: since 1997 (since 2003 at Založba ZRC)

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015