Year: 2008
Čar izročila
Dediščina Nika Kureta (1906–1995)
Opera ethnologica Slovenica

Edited by: Ingrid Slavec Gradišnik
Year: 2008
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007–2008
GIS v Sloveniji 9

Edited by: Marjan Čeh, David Hladnik, Marko Krevs, Drago Perko, Tomaž Podobnikar, Nika Razpotnik, Zoran Stančič, Matija Zorn
Year: 2008
Emancipacija, emancipacije
Philosophica Prizma

Author: Ernesto Laclau
Year: 2008
Burek.si?!
Koncepti, recept

Author: Jernej Mlekuž
Year: 2008
Historični seminar 6
Historični seminar

Edited by: Katarina Keber, Katarina Šter
Year: 2008
Turjaška knjiga listin 1
Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov)
Thesaurus memoriae Fontes 6

Authors: Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk
Year: 2008
Vezljivostni slovar slovenskih glagolov
Slovarji

Author: Andreja Žele
Year: 2008
Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi
Najdbe
Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled
Funde
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 14

Author: Andrej Pleterski
Year: 2008
Gnojišča na Ljubljanskem polju
Georitem 7

Authors: Drago Kladnik, Aleš Smrekar
Year: 2008
Murve in kavalirji
Svilogojstvo na Goriškem

Author: Vesna Mia Ipavec
Year: 2008
Zamejska Hrvaška
Vodniki LGD Evropa 7

Edited by: Drago Kladnik
Year: 2008
Integra omnium solemnitatum vespertina psalmodia (1602)
Monumenta artis musicae Sloveniae LIV

Author: Gabriello Puliti
Year: 2008
Palaeomagnetism and Magnetostratigraphy of Karst Sediments in Slovenia
Carsologica 8

Authors: Pavel Bosák, Nadja Zupan Hajan, Andrej Mihevc, Petr Pruner
Year: 2008
Stilnost in zvrstnost
Linguistica et philologica 20

Author: Jože Toporišič
Year: 2008
Katalog knjižnice dr. Henrika Tume

Author: Petra Kolenc
Year: 2008
Od ajda do zlatoroga
Slovenska bajeslovna bitja

Author: Monika Kropej
Year: 2008
Terasirana pokrajina Goriških brd
Geografija Slovenije 17

Authors: Drago Kladnik, Blaž Komac, Lučka Ažman Momirski, Franci Petek, Peter Repolusk, Matija Zorn
Year: 2008
History and Poetics of Intertextuality
Comparative Cultural Studies

Author: Marko Juvan
Year: 2008
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem), Murska Sobota
Merilo 1:50.000
The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia, Section Murska Sobota
Scale 1:50.000
Vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije (s komentarjem)

Edited by: Andraž Čarni, Marjan Jarnjak, Petra Košir, Lojze Marinček, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik
Year: 2008
Studia translatoria

Editorship: Martina Ožbot
Time scale: since 2008

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014