Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov
Lingua Slovenica 7

Author: Andrej Perdih
Year: 2016
Protipomenskost v slovenskem knjižnem jeziku
Na primeru terminoloških slovarjev
Lingua Slovenica 8

Author: Marjeta Humar
Year: 2016
Doktor Karel Lavrič (1818–1876) in njegova doba
Življenja in dela XIII. Biografske študije 9

Author: Branko Marušič
Year: 2016
Imago musicae
Glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu

Authors: Metoda Kokole, Stanko Kokole, Barbara Murovec
Year: 2016
Dobri muslimani, moderni državljani
Islamski preporod med Huiji na severozahodu Kitajske
Prostor, kraj, čas 11

Author: Maja Veselič
Year: 2016
Prostor in čas v frazeologiji

Edited by: Nataša Jakop, Erika Kržišnik, Meteja Jemec Tomazin
Year: 2016
The Great War and Memory in Central and South-Eastern Europe
Balkan Studies Library 17

Edited by: Oto Luthar
Year: 2016
Acta Geographica Slovenica 56/2
Acta geographica Slovenica

Year: 2016
Iz preteklosti Koroške
Svet samorastnikov

Edited by: Katarina Keber
Year: 2016
Acta Geographica Slovenica 56/1
Acta geographica Slovenica

Year: 2016
Teorija relativnosti [mehka vezava, drugi natis]
Historia scientiae

Authors: Françoise Balibar, Albert Einstein
Year: 2016
A Slavic Republic of Letters
The Correspondence between Jernej Kopitar and Baron Žiga Zois
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives Thought

Author: Luka Vidmar
Year: 2016
Hacquetia 15/1
Hacquetia

Year: 2016
Urbanistični terminološki slovar
Slovarji • Urbani izziv – publikacije • Terminologišče • Fran

Edited by: Marjeta Humar, Breda Mihelič, Matej Nikšič
Year: 2015
Acta Carsologica 44/3
Acta carsologica

Year: 2015
Okoljska arheologija in paleoekologija
Palinologija, arheobotanika in arheozoologija

Authors: Maja Andrič, Tjaša Tolar, Borut Toškan
Year: 2016
Acta Carsologica 44/2
Acta carsologica

Year: 2015
Prostori slovenske književnosti
Studia litteraria 20

Edited by: Marko Juvan
Year: 2016
Dve Domovini / Two Homelands 43
Dve domovini

Year: 2016
Mariborska sinagoga
Umetnine v žepu 12

Authors: Janez in Anja Premk
Year: 2015
Filozofski vestnik 36/2
The Issue With Kant
Filozofski vestnik

Edited by: Rado Riha, Jelica Šumič Riha, Jan Voelker
Year: 2015
Paleopoplave v porečju kraške Ljubljanice
Geografija Slovenije 33

Author: Mateja Ferk
Year: 2016
Zbrano delo, 9. knjiga
Svoboda in nujnost / Eros in seksus
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 268

Author: Edvard Kocbek
Year: 2015
Daleč doma
Migracije iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo
Migracije 25

Author: Martina Bofulin
Year: 2016

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015