Keywords: Slovenes
Josip Šašel
Spomini
Koroški etnološki zapisi - Supplementa

Edited by: Monika Kropej, Avguštin Malle, Martina Piko Rustia
Year: 2007
Korespondenca Žige Zoisa
e-ZISS

Author: Žiga Zois
Year: 2004
Knafljeva ustanova na Dunaju 1676–2006
Srednjeevropska znanstvena knjižnica 1

Edited by: Vincenc Rajšp
Year: 2007
Med srednjo Evropo in Sredozemljem
Vojetov zbornik

Edited by: Sašo Jerše
Year: 2006
Ad fontes
Otorepčev zbornik

Edited by: Darja Mihelič
Year: 2005
Korenine multikulturalizma
Delo Louisa Adamiča
Migracije 8

Author: Dan Shiffman
Year: 2005
Odborniki in članstvo podružnic Družbe sv. Cirila in Metoda 1885–1918
Življenja in dela II. Biografske in bibliografske študije 2

Author: Andrej Vovko
Year: 2004
Zbornik Janka Pleterskega

Edited by: Oto Luthar, Jurij Perovšek
Year: 2003
Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku 6/1
Listine 1246–1255
Thesaurus memoriae Fontes 2

Author: France Baraga
Year: 2002
Peka božičnega kruha [drugi natis]
Podobe znanosti 3

Authors: Naško Križnar, Marija Makarovič
Year: 2003
Nacionalni atlas Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Drago Perko, Jernej Zupančič
Year: 2001
Melikov zbornik
Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje

Edited by: Rajko Bratož, Janez Cvirn, Jasna Fischer, Walter Lukan, Branko Marušič, Vincenc Rajšp
Year: 2001
Zgodbe in pričevanja
Slovenci na Švedskem
ZRC 29

Author: Marina Lukšič Hacin
Year: 2001
Poskusna gesla za novi Slovenski biografski leksikon
Življenja in dela I. Biografske in bibliografske študije 1

Edited by: Andrej Vovko
Year: 2000
Vilfanov zbornik
Pravo, zgodovina, narod
Recht, Geschichte, Nation

Edited by: Ernst Bruckmüller, Vincenc Rajšp
Year: 1999
Gestrinov zbornik

Edited by: Darja Mihelič
Year: 1999
Grafenauerjev zbornik

Edited by: Vincenc Rajšp
Year: 1996
Peka božičnega kruha [prvi natis]
Podobe znanosti 3

Authors: Naško Križnar, Marija Makarovič
Year: 1996

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015